18/07/2024

Thứ Năm 13.06.2024
Chúa Giêsu, Đấng Hòa Giải

Thứ Năm Tuần X – Mùa Thường Niên

Thánh Antôn Pađôva, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh – Lễ nhớ

1 V 18,41-46 • Tv 64,10.11-12.13-14 (Đ. c.2a) • Mt 5,20-26

Tin Mừng và Lời Chúa ngày 11 tháng ba 2022 - Vatican News

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Mát-thêu

20 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.

21 “Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà. 22 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Bất cứ ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt. 23 Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, 24 thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. 25 Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan toà, quan toà lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. 26 Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Chúa Giêsu, Đấng Hòa Giải

“Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư…, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời”. Thực sự, Chúa Giêsu không trách cứ các môn đệ hay vứt bỏ lề luật của Thiên Chúa, nhưng Ngài muốn mời gọi tất cả trở thành công dân của Nước Trời đã đến và đang ở giữa mọi người bởi chính Ngài (x. Mt 5,1-12). Công lý Tin Mừng vượt trên lề luật, thâm nhập nội tâm và làm một với người lắng nghe và đón nhận.

Để minh họa, Ngài nhấn mạnh trên tương quan cuộc sống con người: giết người một trọng tội đối với mọi lề luật, nhưng đó chỉ là hệ quả của hận thù. Kẻ nào muốn loại bỏ tha nhân dưới bất kỳ hình thức nào, đã bắt đầu đi vào cõi chết, vì hận thù là địa ngục của con người, ngăn cản tình yêu đến với họ.

Triết gia hiện sinh Jean Paul Sartre đã từng nói rằng tha nhân là địa ngục (L’enfre, cest les autres/Hell is other people), thì chính ông có lẽ nhận thấy rằng mình đang sống trong cô độc tuyệt đối của tâm hồn. Chúa Giêsu dạy cho chúng ta một con đường khác, thoát khỏi địa ngục, tự do bước vào Nước Trời, đón nhận tình yêu: đó là sự hòa giải và tha thứ. Chính Ngài là Tình yêu, Đấng hòa giải, hãy đến và bước theo Ngài. Amen.

Lm. Phaolô Ngô Đình Sĩ

Sống Lời Chúa: Không nuôi giận hờn nhưng tìm cách xóa bỏ, qua việc thứ tha cho những ai đã đem lại đau khổ cho tôi.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Subscribe To Our Newsletter

[mc4wp_form id="206"]