18/07/2024

Thứ Sáu 14.06.2024
Chúa Không Cho Phép Ngoại Tình, Ly Dị

Thứ Sáu Tuần X – Mùa Thường Niên

1 V 19,9a.11-16 • Tv 26,7-8a.8b-9abc.13-14 (Đ. c.8b) • Mt 5,27-32

Thứ Sáu Tuần X – Mùa Thường Niên – 14/6/2024 | Lovers of the Holy Cross of GoVap

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Mát-thêu

27 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Chớ ngoại tình. 28 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: bất cứ ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. 29 Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. 30 Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hoả ngục.

31 “Luật còn dạy rằng: Ai rẫy vợ, thì phải cho vợ chứng thư ly dị. 32 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, bất cứ ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình; và ai cưới người đàn bà bị rẫy, thì cũng phạm tội ngoại tình.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Chúa Không Cho Phép Ngoại Tình, Ly Dị

Trong Kinh Thánh, mối phúc đầu tiên Thiên Chúa ban cho con người là chúc lành cho giao ước giữa một người nam và người nữ mà Ngài đã dựng nên. Chúa còn đặt ra một mệnh lệnh để bảo vệ giao ước này: “sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly” (Mt 19,6). Hôm nay trong Phúc Âm, Chúa Giêsu răn đe cách rõ ràng những ý định và hành vi liên quan đến tội này đẩy người ta phải sa hỏa ngục. Trong xã hội hôm nay, người ta cổ xúy lối sống tương đối và tự do, giao ước hôn nhân cũng bị đe dọa vì điều đó. Cộng thêm xu hướng xuất khẩu lao động ồ ạt và phổ biến ở nước ta khiến giao ước hôn phối và Luật Chúa dạy bị gạt bỏ: kết hôn giả ở nước ngoài và sống thật với một người đối ngẫu khác trong khi đã có gia đình, có con cái; đồng thuận với nhau về lý do ly dị trước Tòa án Hôn phối của Hội Thánh để được công nhận hôn nhân giữa hai người trước đây là không thành để đi đến với người thứ ba… Rút cuộc, người ta sẽ nhân danh những nhu cầu, lợi ích cá nhân mà phá hủy mối phúc và mệnh lệnh của Chúa. Đây là điều Chúa không cho phép.

Ts. Phêrô Nguyễn Huy

Sống Lời Chúa: Mời bạn trẻ tham gia các khóa học giáo lý hôn nhân, nhằm trang bị cho mình hành trang đầy đủ để bước vào đời sống hôn nhân.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Subscribe To Our Newsletter

[mc4wp_form id="206"]