18/07/2024

Thứ Tư 12.06.2024
Đức Giêsu Kiện Toàn Luật Môisen

Thứ Tư Tuần X – Mùa Thường Niên

1 V 18,20-39 • Tv 15,1-2a.3a và 4.5 và 8.11 (Đ. c.1) • Mt 5,17-19

Tin Mừng và Lời Chúa ngày 08 tháng sáu 2022 - Vatican News

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Mát-thêu

17 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. 18 Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. 19 Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Đức Giêsu Kiện Toàn Luật Môisen

Trong mọi thời, Thiên Chúa luôn hướng dẫn và dạy dỗ dân của Ngài. Trong Cựu Ước, Ngài dùng các ngôn sứ cho công việc đó. Hai vị ngôn sứ lớn của Cựu Ước là Môisen và Êlia: Môisen đại diện cho lề Luật, Êlia đại diện cho các ngôn sứ. Chúng ta thấy hai ngôn sứ này xuất hiện trong biến cố biến hình của Đức Giêsu trên núi cao, rồi có tiếng Chúa Cha phán “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người” (x. Mc 9,2-10). Dù ông Môisên dạy dân sống lề Luật của Chúa trong Cựu Ước, nhưng đến thời của Đức Giêsu, mọi ngôn sứ, mọi lề Luật phải quy về một mình Đức Giêsu, theo lệnh truyền của Chúa Cha: “hãy vâng nghe lời Người”. Chính Người và trong Người mà mọi lề Luật được kiện toàn. Cũng vậy, Chúa Giêsu cũng khẳng định Người sẽ không bãi bỏ bất cứ một chấm một phết nào trong lề Luật, nhưng sẽ làm cho nó được ứng nghiệm nơi chính Người. Từ đó, chúng ta nhận ra rằng Thiên Chúa không thể phủ nhận chính Ngài. Lời Chúa là chính Chúa, lề Luật Chúa ban là đường hướng của Ngài và Ngài trung tín kiện toàn nó nơi Đức Giêsu là Thiên Chúa làm người.

Lm. Phêrô Hiếu Nguyên

Sống Lời Chúa: Suy niệm Mười điều răn Đức Chúa Trời. 

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Subscribe To Our Newsletter

[mc4wp_form id="206"]