14/06/2024

Thứ Ba Tuần VII – Mùa Thường Niên, 21/05/2024
XUNG ĐỘT NỘI TÂM, XUNG ĐỘT BÊN NGOÀI

0

Lời Chúa: Gc 4,1-10; Mc 9,30-37
Suy niệm: XUNG ĐỘT NỘI TÂM, XUNG ĐỘT BÊN NGOÀI

Thánh Giacôbê xem ra là một nhà tâm lý có hạng khi viết rằng: những xung đột giữa người với người do từ xung đột nội tâm của con người ta mà ra. Người ta đam mê mà không có được nên phải tìm cách có cho bằng được, và họ gây nên xung đột với tha nhân. Người ta thấy người khác đe doạ cho những điều mình ham muốn nên sinh ra xung đột, loại trừ nhau. Và điều này được minh hoạ với chuyện các môn đệ của Đức Giêsu giành nhau làm người lớn hơn giữa họ khi Thầy họ có được vinh quang!

Nhưng Đức Giêsu không đi con đường như họ mong muốn, nhưng là con đường thập giá. Con đường này không ai muốn, vì thế Đức Giêsu phải đưa các môn đệ ra một nơi riêng để dạy họ đón nhận con đường của Ngài. Nhưng vô ích! Ngay sau đó, họ tranh giành nhau về địa vị, về quyền lực!

Con đường thập giá được thánh Giacôbê sau này diễn tả bằng thái độ hạ mình xuống trước tha nhân và tùng phục Thiên Chúa (x. Gc 4,6-7). Chỉ với thái độ đó, con người mới vượt qua được sự xung đột nội tâm do từ đam mê, để rồi chính họ cũng có thể trở thành những người xây dựng bình an cho những người chung quanh.

Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Subscribe To Our Newsletter

[mc4wp_form id="206"]