14/06/2024

Thứ Hai 20.05.2024
Mẹ Hội Thánh Và Hội Thánh Mẹ

0

Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh – Lễ nhớ bắt buộc

St 3,9-15.20 • Tv 86,1-2.3 và 5.6-7 (Đ. c.3) • Ga 19,25-27

Tin Mừng và Lời Chúa ngày 24 tháng năm 2021 - Vatican News

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Gioan

25 Khi ấy, đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la. 26 Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” 27 Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Mẹ Hội Thánh Và Hội Thánh Mẹ

Lễ Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh nhắc chúng ta về vai trò Mẹ thiêng liêng của Mẹ Maria đối với mỗi Kitô hữu. Qua lời ủy thác cho thánh Gioan “Đây là Mẹ con”, Chúa Giêsu xác định Đức Maria là Mẹ của tất cả mọi tín hữu và vì thế là Mẹ Hội Thánh. Một trong những vai trò từ mẫu trọng yếu của mẹ đối với tín hữu là lòng thương xót của Mẹ. Vì Mẹ thương xót tín hữu, nên Mẹ cũng là lẽ cậy trông của mỗi phận người nghèo hèn chúng ta, như kinh Salve Regina diễn tả: “Kính chào Đức Nữ Vương, Bà là Mẹ xót thương, ngọt ngào cho cuộc sống, kính chào lẽ cậy trông”.

Mừng lễ Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ xót thương Hội Thánh, một mặt chúng ta cần chạy đến tựa nương nơi lòng thương xót của Mẹ để cảm mến niềm hạnh phúc được là ái tử của Mẹ. Mặt khác, chúng ta cũng phải học với Mẹ để biết sống xót thương tha nhân. Được như thế, mọi tín hữu cùng nhau xây dựng Hội Thánh như người Mẹ giàu lòng thương xót, theo ước nguyện của Đức Thánh Cha Phanxicô. Lạy Mẹ xót thương, xin dạy con biết sống thương xót như Mẹ! Amen!

Lm. Phaolô Nguyễn Thành Sang

Sống Lời Chúa: Chạy đến bên Mẹ vì Mẹ là máng thông chuyển lời cầu lên Chúa cho chúng ta. 

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Subscribe To Our Newsletter

[mc4wp_form id="206"]