14/06/2024

Chúa Nhật 19.05.2024
Chúa Thánh Thần, Đấng Hoạt Động Trong Con Người

0

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG – Lễ trọng

Cv 2,1-11 • Tv 103,1ab và 24ac.29bc-30.31 và 34 (Đ. x. c.30) • 1 Cr 12,3b-7.12-13 • Ga 20,19-23

Tin Mừng và Lời Chúa ngày 05 tháng sáu 2022 - Vatican News

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Gioan

19 Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!” 20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. 21 Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” 22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. 23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Chúa Thánh Thần, Đấng Hoạt Động Trong Con Người

Chúng ta suy nghĩ về vai trò Chúa Thánh Thần, Đấng khai sinh Hội Thánh, trong viễn cảnh một Giáo hội hiệp hành: Hiệp thông – Tham gia – Sứ vụ. Cái chết của Chúa Giêsu là đỉnh điểm phân rẽ giữa con người với Thiên Chúa và giữa con người với nhau, nhưng cũng lại là giềng mối cho sự tái hiệp nhất. Trong vụ án Chúa Giêsu, Thượng tế Caipha đã tuyên bố rằng Chúa Giêsu sẽ phải chết. Và thánh Gioan giải thích: “Điều đó, ông không tự mình nói ra, nhưng vì ông là thượng tế năm ấy, nên đã nói tiên tri là Đức Giêsu sắp phải chết thay cho dân, và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối” (Ga 11,52-53).

  1. Chúa Thánh Thần là tác nhân của sự hiệp nhất và hiệp thông. Thật vậy, lúc hiện ra lần đầu với các tông đồ, khi các ông đang hoang mang, sợ sệt, mặc cảm, tan đàn xẻ nghé…, Chúa Giêsu đã thổi hơi ban Thánh Thần cho các ông, nối kết các ông nên một, và niềm vui, bình an lại tràn ngập tâm hồn các ông (Tin Mừng).
  2. Biến cố Hiện Xuống vào ngày lễ Ngũ Tuần cho thấy đám dân tứ chiếng đủ mọi chủng tộc, ngôn ngữ, nếp sống… vốn dị biệt, nay kết thành một Dân mới, khiến họ hiểu và tin vào lời rao giảng tiên khởi của các tông đồ (Bài đọc 1).
  3. Trong biến cố lịch sử này, các tông đồ bị chế giễu rằng các ông rượu rồi nói lảm nhảm đó thôi. Nhưng thật ra các ngài uống say Thánh Thần: “Vì chưng trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể, cho dù là Do Thái hay dân ngoại, nô lệ hay tự do: tất cả chúng ta đã uống trong một Thánh Thần” (Bài đọc 2).
  4. Thánh Thần được ban là để nối kết các tông đồ và chọ họ tham dự vào sứ vụ của Chúa Giêsu. Thật thế, vừa nhận được Chúa Thánh Thần, lập tức các ông mở tung cửa, lòng hết nghi nan, mạnh dạn rao giảng Tin Mừng cứu độ cho muôn dân.
  5. Ngày hôm nay, Chúa Thánh Thần vẫn tiếp tục hiện xuống trong lòng Hội Thánh và mỗi người chúng ta, để hiệp thông chúng ta nên một như ý nguyện tha thiết của Chúa Giêsu, và để thúc giục chúng ta tham gia vào sứ vụ của Chúa, của Giáo hội, để mọi dân nước được nghe loan báo Tin Mừng và được hưởng ơn cứu độ. Bạn hãy ngoan ngùy để Chúa Thánh Thần xuống tràn ngập tâm hồn và hướng dẫn bạn, như Ngài đã làm đối với các tông đồ xưa. Có thế, bạn mới nhiệt huyết ra đi loan báo Tin Mừng của Chúa.

Gm. Anphong Nguyễn Hữu Long

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Subscribe To Our Newsletter

[mc4wp_form id="206"]