18/07/2024

Thứ Tư Tuần VII – Mùa Thường Niên, 22/05/2024
TỰ PHỤ VÌ NHỮNG CHUYỆN KHOÁC LÁC!

Hãy đặt cuộc đời mình dựa trên Thiên Chúa, dựa trên giáo huấn của Ngài, bởi vì chỉ mình Thiên Chúa và những gì thuộc về Ngài mới tồn tại mãi.

Lời Chúa: Gc 4,13-17; Mc 9,38-40
Suy niệm: TỰ PHỤ VÌ NHỮNG CHUYỆN KHOÁC LÁC!

Trong suốt tuần này, phụng vụ cho chúng ta nghe thư của thánh Giacôbê. Nội dung thư này chủ yếu là những lời khuyên nhủ cho đời sống Kitô hữu. Hôm nay ngài nói đến thái độ “tự phụ vì những chuyện khoác lác” (Gc 4,16).

Chuyện khoác lác là gì vậy? – Là những điều người ta khoe khoang (boastfulness) về mình. Tiếng Việt dịch là khoác lác bởi vì những điều người ta khoe khoang lại không có nền tảng gì cả, chẳng đáng gì để mà khoe khoang cả. Thánh Giacôbê nói rằng ngay chính mạng sống con người cũng chỉ như hơi nước, như hơi thở, chỉ xuất hiện trên cõi đời này trong giây lát thôi! Như vậy thì có gì đáng để mà tự phụ đâu!

Sự tự phụ của con người thường được núp dưới danh nghĩa của tập thể. Người ta khoe khoang về gia đình mình, về hội dòng mình, và ngay cả về Giáo Hội của mình nữa. Nhiều khi đó chỉ là cách để che giấu lòng tự phụ của bản thân mà thôi! Các môn đệ của Đức Giêsu nhân danh là bảo vệ cho nhóm của mình, nhưng ẩn phía dưới vẫn là niềm tự phụ về nhóm của mình, muốn bảo vệ quyền lực và lợi ích cá nhân mình. Trong thế giới ngày nay, người ta vẫn thường chứng kiến sự tự phụ nhân danh dân tộc, nhân danh đảng phái để mạt sát và triệt hạ các nước, các nhóm khác!

Nhưng tất cả đều mong manh và chóng qua! Bao nhiêu cá nhân và phe nhóm ở trong tình trạng hôm nay thế này hôm sau đã thế khác. Đang là quan chức thoáng chút đã trở thành tội phạm!

Hãy đặt cuộc đời mình dựa trên Thiên Chúa, dựa trên giáo huấn của Ngài, bởi vì chỉ mình Thiên Chúa và những gì thuộc về Ngài mới tồn tại mãi.

Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Subscribe To Our Newsletter

[mc4wp_form id="206"]