Thứ Tư 15.05.2024
Chúa Cầu Nguyện Cho Con

Thứ Tư Tuần VII – Mùa Phục Sinh

Cv 20,28-38 • Tv 67,29-30.33-35a.35b-36c (Đ. c.33a) • Ga 17,11b-19

Tin Mừng và Lời Chúa ngày 19 tháng năm 2021 - Vatican News

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Gioan

11b Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. 12 Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. 13 Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. 14 Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. 15 Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. 16 Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian. 17 Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. 18 Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. 19 Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Chúa Cầu Nguyện Cho Con

Chỉ trong Kitô giáo, chúng ta có Thiên Chúa cầu nguyện cho con người. Trong các tôn giáo khác, các tín đồ đến cầu xin với đấng mà họ tin tưởng, còn ngược lại thì không. Trước khi về Trời, Chúa Giêsu cầu nguyện xin Chúa Cha gìn giữ các môn đệ là những người được Chúa Cha ban ơn để họ nhận biết Ngài là Con Thiên Chúa. Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu cũng là lời khẳng định chắc chắn về căn tính của người môn đệ Chúa: đó là người được Chúa Cha ban ơn, được Chúa Con gọi, được giảng dạy bởi lời của Thiên Chúa và được chính Thiên Chúa giáo huấn, là người xứng đáng được thụ hưởng niềm vui trọn ven trong Thiên Chúa, là người ở giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian nên bị thế gian ghen ghét, là người được sự thật thánh hiến và được sai đi. Khuôn mẫu cầu nguyện của Chúa Giêsu phải trở thành khuôn mẫu cầu nguyện cho tất cả những ai có trọng trách trong gia đình, trong cộng đoàn, trong Giáo hội. Cha mẹ cầu nguyện cho con cái theo cách của Chúa Giêsu, bề trên cầu nguyện cùng Chúa cho những người được giao phó cho mình theo cách Chúa Giêsu. Khi đó, các hành vi hời hợt sẽ phải nhường chỗ cho trách nhiệm và tình yêu thương trong Thiên Chúa.

Lm. Phêrô Hiếu Nguyên

Sống Lời Chúa: Xác tín lời cầu nguyện của chúng ta luôn được Chúa nhận lời. Kiên trì, bền chí trong lời cầu nguyện cho tha nhân và cho chính mình.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam