14/06/2024

Thứ Năm 16.05.2024
Chúa Thánh Thần Là Nguyên Lý Của Sự Hiệp Nhất

0

Thứ Năm Tuần VII – Mùa Phục Sinh

Cv 22,30; 23,6-11 • Tv 15,1-2a và 5.7-8.9-10.11 (Đ. c.1) • Ga 17,20-26

Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh - Lời Cầu Nguyện của Chúa Giêsu (Ga 17,20-26) - Lời Chúa Mỗi Ngày - God's Love & Providence

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Gioan

20 Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, 21 để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. 22 Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một: 23 Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con.

24 “Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. 25 Lạy Cha là Đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. 26 Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Chúa Thánh Thần Là Nguyên Lý Của Sự Hiệp Nhất

Khi đến giờ rời bỏ thế gian mà về cùng Đức Chúa Cha, Chúa Giêsu dâng lên Cha lời kinh vô cùng cảm động. Người khẩn cầu danh Cha, ca tụng Ngôi Cha và Ngôi Con mà cầu xin cho các môn đệ: “Xin cho họ nên một như Cha ở trong con và con ở trong Cha” (Ga 17,21). Nhờ “sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần”, được ràng buộc “bởi sợi dây bình an”, tất cả họ sẽ “duy trì sự hiệp nhất của Thần khí… Chỉ có một Thân mình và một Thần khí” (Ep 4,3-4), giúp họ đồng lòng hợp ý với nhau.

Công Đồng Vaticanô II đã nhìn nhận rằng, phong trào tái lập sự hiệp nhất giữa tất cả các Kitô hữu “được nảy sinh do ơn Chúa Thánh Thần” (sắc lệnh Unitatis Redintegratio, số 1); “Chính Chúa Thánh Thần là nguyên lý của sự hiệp nhất trong Giáo hội” (số 2). Thông điệp Ut Unum Sint tái khẳng định: “Chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể khơi dậy sự khác biệt trong đa dạng, đồng thời, mang lại sự hiệp nhất, chính Người là Đấng mang lại sự hài hóa cho Giáo hội”, bởi vì, như thánh Basiliô Cả đã nói rằng: “Chính Người là sự hòa hợp” (x. Đức Phanxicô, Bài giảng trong Vương cung thánh đường Chúa Thánh Thần, tại Istanbul, ngày 29.11.2014). Lạy Chúa, xin hiệp nhất chúng con nên một trong tình yêu Chúa. Amen.

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

Sống Lời Chúa: Cùng sống, cùng hành động với Chúa Thánh Thần trong mọi ý hướng và việc làm. 

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Subscribe To Our Newsletter

[mc4wp_form id="206"]