Thứ Ba 14.05.2024
Bạn Hữu Của Chúa

THÁNH MATTHIA, TÔNG ĐỒ – Lễ kính

Cv 1,15-17.20-26 • Tv 112,1-2.3-4.5-6.7-8 (Đ. x. c.8) • Ga 15,9-17

Tin Mừng và Lời Chúa ngày 14 tháng năm 2021 - Vatican News

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Gioan

9 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. 10 Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. 11 Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.

12 “Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 13 Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. 14 Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. 15 Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.

16 “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em, để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. 17 Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Bạn Hữu Của Chúa

Nếu chúng ta có một đời sống đức tin trưởng thành, chúng ta sẽ nhìn mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa theo một phương diện khác. Thay vì e thẹn và ngại ngùng trước nhan Chúa, chúng ta sẽ tự tin thưa chuyện với Người. Thay vì sống khép kín trong một ốc đảo riêng tư, chúng ta sẽ tự do trút bầu tâm sự với Người. Thế nhưng, để có một đời sống trưởng thành như vậy, chúng ta phải dày công tập luyện. Chúng ta phải để cho Thiên Chúa cắt tỉa đời sống của chúng ta. Những thói hư và tật xấu cần phải được loại bỏ. Sự ích kỷ và tính tự kiêu cần phải né tránh. Thay vào đó, sự khiêm nhường và lòng vị tha phải chiếm trị đời sống ta. Cách nhìn thân thiện và tích cực phải bao trùm nhãn quan chúng ta. Trên hết mọi sự, lề luật yêu thương luôn là kim chỉ nam cho mọi bước đường và hành động của chúng ta.

Mừng lễ thánh Matthia Tông đồ là cơ hội hiếm có để chúng ta thay đổi phong cách sống của mình. Tình yêu và sự tín trung của thánh Matthia đã thay thế cho sự phản bội của ông Giuđa Ítcariốt. Sự ngay thẳng và tính vô vị lợi của thánh nhân đã thế chỗ cho sự gian trá và tính trục lợi của tội nhân.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con có một đức tin trưởng thành qua việc thực hiện một cách kiên nhẫn luật yêu thương.

Lm. Giuse Nguyễn Chí Ái, AA

Sống Lời Chúa: Trở nên một Matthia cho thời đại mới bằng cách loại bỏ những ý định và hành động xấu của Giuđa Ítcariốt.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam