Thứ Ba 13.02.2024
Nghe, Hiểu Và Trở Thành Men Tốt

Phần chúng ta, những môn đệ của 2000 năm sau, chúng ta cũng có kinh nghiệm thật không dễ dàng để hiểu hết ý nghĩa nơi các giáo huấn của Chúa Giêsu. Vì thế, chúng ta đừng tỏ ra lười biếng, qua loa trong việc lắng nghe và tìm hiểu Lời Chúa; cũng đừng dễ dàng buông những lời than thở, phàn nàn khi nghe giảng Lời Chúa.

Thứ Ba Tuần VI – Mùa Thường Niên

Gc 1,12-18 • Tv 93,12-13a.14-15.18-19 (Đ. c.12a) • Mc 8,14-21

Tin Mừng và Lời Chúa ngày 15 tháng hai 2022 - Vatican News

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Mác-cô

14 Khi ấy, các môn đệ Đức Giê-su quên đem bánh theo; trên thuyền, các ông chỉ có một chiếc bánh. 15 Người răn bảo các ông: “Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê!” 16 Các ông mới bàn tán với nhau về chuyện các ông không có bánh. 17 Biết thế, Người nói với các ông: “Sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh? Anh em chưa hiểu chưa thấu sao? Lòng anh em ngu muội thế! 18 Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư? Anh em không nhớ sao: 19 khi Thầy bẻ năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu thúng đầy mẩu bánh?” Các ông đáp: “Thưa được mười hai.” 20 “Và khi Thầy bẻ bảy chiếc bánh cho bốn ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu giỏ đầy mẩu bánh?” Các ông nói: “Thưa được bảy.” 21 Người bảo các ông: “Anh em chưa hiểu ư?”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Nghe, Hiểu Và Trở Thành Men Tốt

Trong những năm tháng đi theo Chúa Giêsu, không ít lần các môn đệ tỏ ra không hiểu những bài học mà Chúa Giêsu truyền đạt cho các ông. Trích đoạn Phúc Âm hôm nay là một ví dụ. Lý do có thể là vì có một vài giáo huấn của Chúa quá cao sâu, vượt quá khả năng của lý trí; hoặc cũng có thể là vì suy nghĩ của các môn đệ còn quá hẹp hòi, còn vướng bận những sự thế gian nên không nhận ra ý nghĩa thiêng liêng nơi các giáo huấn của Chúa. Dù sao, các ông cũng cần được Chúa dạy dỗ, và nhất là cần được lãnh nhận Thánh Thần, để được dẫn đến chân lý toàn vẹn. Phần chúng ta, những môn đệ của 2000 năm sau, chúng ta cũng có kinh nghiệm thật không dễ dàng để hiểu hết ý nghĩa nơi các giáo huấn của Chúa Giêsu. Vì thế, chúng ta đừng tỏ ra lười biếng, qua loa trong việc lắng nghe và tìm hiểu Lời Chúa; cũng đừng dễ dàng buông những lời than thở, phàn nàn khi nghe giảng Lời Chúa. Nếu không, chúng ta vẫn mãi mù mờ về giáo huấn của Chúa và như thế, không thể trở nên men tốt cho con người hôm nay.

Lm. Giuse Phạm Hoàng Vũ

Sống Lời Chúa: Xin ơn khiêm tốn và khôn ngoan mỗi khi lắng nghe Lời Chúa.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam