Thứ Bảy 30.12.2023
Nói Về Hài Nhi Cho Người Khác

Hôm nay, Giuse và Maria dâng con trai đầu lòng cho Đức Chúa trong Đền Thờ Giêrusalem. Giuse và Maria thực thi điều luật Chúa dạy, vì các ngài kiện toàn lề luật như là dấu chỉ của lòng trung thành và tình yêu dành cho Chúa.

Thứ Sáu trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh

1 Ga 2,12-17 • Tv 95,7-8a.8b-9.10 (Đ. c.11a) • Lc 2,36-40

Tin Mừng và Lời Chúa ngày 30 tháng mười hai 2021 - Vatican News

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Luca

36 Khi ấy, có một nữ ngôn sứ là bà An-na, con ông Pơ-nu-ên, thuộc chi tộc A-se. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy năm, 37 rồi ở goá, đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, đêm ngày thờ phượng Thiên Chúa. 38 Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết thảy những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giê-ru-sa-lem.

39 Khi hai ông bà đã hoàn tất mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về thành của mình là Na-da-rét, miền Ga-li-lê. 40 Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Nói Về Hài Nhi Cho Người Khác

Hôm nay, Giuse và Maria dâng con trai đầu lòng cho Đức Chúa trong Đền Thờ Giêrusalem. Giuse và Maria thực thi điều luật Chúa dạy, vì các ngài kiện toàn lề luật như là dấu chỉ của lòng trung thành và tình yêu dành cho Chúa. Từ khi sinh hạ Con Thiên Chúa, Giuse và Maria nhận điều kỳ diệu này tới điều kỳ diệu khác: các mục đồng, các nhà chiêm tinh, các thiên thần viếng thăm, cụ già Simêon, bà Anna… Gặp Con Thiên Chúa không những làm người vui mừng bề ngoài hơn nữa trái tim của họ được nối kết với trái tim của Con Thiên Chúa để họ ra đi nói về Thiên Chúa cho người khác. Bà Anna, một bà góa nhưng không rời bỏ nhà Chúa (Đền Thờ), bà “ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa”. Dĩ nhiên bà cũng trông đợi Thiên Chúa ban Đấng Mêsia cho dân. Giờ đã đến với bà và Chúa cho bà gặp Đấng Mêsia như lòng bà mong ước. Bà Anna “nói về Hài Nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giêrusalem”. Niềm vui gặp Chúa là động lực và gốc rễ làm thay đổi hoạt động tông đồ. Suốt Mùa Giáng Sinh, chúng ta chiêm ngắm Đấng Cứu Thế nơi Hài Nhi Giêsu, chúng ta cũng hãy vui mừng và nói về Chúa cho người khác.

Ts. Phêrô Nguyễn Huy

Sống Lời Chúa: Mạnh dạn cao rao về Hài Nhi Giêsu cho những ai chưa biết Ngài qua đời sống đơn sơ, bình an của mỗi người chúng ta.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam