Thứ Sáu 29.12.2023
Sự Mãn Nguyện Của Đức Tin

Thông điệp dành cho bạn, cho tôi hôm nay là hãy trở thành những Simêon của thời chúng ta: nghĩa là những người tỉnh thức trong đức tin để nhận ra Chúa, tạ ơn và nói về Chúa cho người khác.

Thứ Năm trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Thánh Tôma Becket, Giám mục, Tử đạo – Lễ nhớ

1 Ga 2,3-11 • Tv 95,1-2a.2b-3.5b-6 (Đ. c.11a) • Lc 2,22-35

Tin Mừng và Lời Chúa ngày 29 tháng mười hai 2021 - Vatican News

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Luca

22 Khi đã đủ thời gian, đến ngày các ngài phải được thanh tẩy theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, 23 như đã chép trong Luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng phải được thánh hiến, dành riêng cho Chúa”. 24 Ông bà cũng lên để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. 25 Hồi ấy ở Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Si-mê-ôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. 26 Ông đã được Thánh Thần linh báo là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Ki-tô của Đức Chúa. 27 Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giê-su đem con tới để làm điều người ta quen làm theo luật dạy, 28 thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:

29“Muôn lạy Chúa, giờ đây
theo lời Ngài đã hứa,
xin để tôi tớ này được an bình ra đi.
30Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ
31Chúa đã dành sẵn cho muôn dân:
32Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,
là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài.”

33 Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những điều người ta nói về Người. 34 Ông Si-mê-ôn chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Ma-ri-a, mẹ của Hài Nhi: “Cháu bé này được đặt làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng. 35 Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Sự Mãn Nguyện Của Đức Tin

Hôm nay, cả gia đình Thánh Giá lên Đền Thờ để tạ ơn Chúa, dâng Hài Nhi Giêsu cho Thiên Chúa và làm nghi thức thanh tẩy cho Mẹ Maria, theo luật định. Trong khung cảnh của Giáng Sinh, Phúc Âm mời gọi cả gia đình nhân loại, từng gia đình Công giáo với đầy đủ thành viên hãy tạ ơn Chúa. Tạ ơn vì “ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân”; là ánh sáng và vinh quang của Dân Ngài nơi Hài Nhi Giêsu – Con Thiên Chúa. Cụ Simêon mãn nguyện vì Chúa thực hiện lời hứa khi ban Đấng Cứu Độ. Trong đức tin, ông ôm Chúa vào lòng. Điều đáng tiếc là không có nhiều người nhận ra Chúa đang ở với họ. Vì vậy, Chúa đến, Noel về, nhưng thế giới vẫn không có hòa bình, nhà nhà vẫn thiếu tình thương. Thông điệp dành cho bạn, cho tôi hôm nay là hãy trở thành những Simêon của thời chúng ta: nghĩa là những người tỉnh thức trong đức tin để nhận ra Chúa, tạ ơn và nói về Chúa cho người khác. Sự mãn nguyện trong đức tin có được khi chúng ta hăng say với ba chiều kích trên. Con Thiên Chúa nhập thể trong chúng ta, Ngài muốn chúng ta làm cho Ngài được nhập thể trong người khác.

Ts. Phêrô Nguyễn Huy Đức

Sống Lời Chúa: Trông chờ Chúa đến với mỗi cõi lòng đang còn nhiều những bóng khuất. Xin Chúa là Hài Nhi đem bình an đến cho chúng ta.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam