22/07/2024

Thứ Sáu 01.12.2023
Dấu Hiệu Của Mùa Mới

Nếu chúng ta biết chuẩn bị để đón những gì sắp xảy ra, chúng ta sẽ có một trải nghiệm mới phong phú và đầy sức sống.

Thứ Sáu Tuần XXXIV – Mùa Thường Niên

Đn 7,2-14 • Đn 3,75-78.79-81 (Đ. c.59b) • Lc 21,29-33

Tin Mừng và Lời Chúa ngày 26 tháng mười một 2021 - Vatican News

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Luca

29 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn. Người nói: “Anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác. 30 Khi nhìn cây đâm chồi, thì anh em biết là mùa hè đã gần đến. 31 Anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. 32 Thầy bảo thật anh em: thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra. 33 Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Dấu Hiệu Của Mùa Mới

Trong cuộc sống, dấu hiệu rất quan trọng. Dấu hiệu giúp chúng ta để ý đến những gì sắp xảy ra. Hơn thế, dấu hiệu giúp chúng ta xem hành trình đi như một phần của đích đến. Khi cây đâm chồi nảy mầm, chúng ta chuẩn bị đón mùa mới. Nếu chúng ta biết chuẩn bị để đón những gì sắp xảy ra, chúng ta sẽ có một trải nghiệm mới phong phú và đầy sức sống. Nếu chúng ta để cho một sự kiện nào đó xảy ra mà không chờ mong điều gì cả thì cuộc sống chúng ta sẽ tẻ nhạt và thiếu ý nghĩa. Tối ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu một mùa phụng vụ mới. Đây là thời điểm thuận lợi giúp chúng ta chuẩn bị tâm hồn để đón sự kiện Con Thiên Chúa làm người. Sự kiện Nhập Thể đã xảy ra trong lịch sử Cứu Độ. Sự kiện đó sẽ xảy ra thêm một lần nữa trong đêm Giáng Sinh. Cuộc sống của chúng ta có thay đổi hay không còn phụ thuộc vào sự chờ đón của chúng ta. Cách thức chào đón sự kiện Nhập Thể sẽ thay đổi cách sống của chúng ta. Qua Thánh Tử Giêsu, Thiên Chúa đã kể câu chuyện của Người với chúng ta. Về phần mình, chúng ta cần kể câu chuyện của mình với Thiên Chúa. Và chúng ta có thể kể câu chuyện này bằng cách dùng Lời của Chúa Giêsu vì Lời của Người tồn tại qua muôn thế hệ. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết làm mới cách thức đón tiếp Người.

Lm. Giuse Nguyễn Chí Ái, AA

Sống Lời Chúa: Làm một hang đá tâm linh để chào đón Con Thiên Chúa làm người.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam