Thứ Bảy 02.12.2023
Hãy Tỉnh Thức Và Cầu Nguyện

Hôm nay, ngày cuối cùng của Mùa Thường Niên, Chúa Giêsu đặt chúng ta đối diện với thực tại sự sống sẽ qua đi trên mặt đất. Thực tại này là của từng người nên từng người tự chịu trách nhiệm về định mệnh của mình và trước tòa Chúa.

Thứ Bảy Tuần XXXIV – Mùa Thường Niên

Đn 7,15-27 • Đn 3,82-85.86-87 (Đ. c.59b) • Lc 21,34-36

Tin Mừng và Lời Chúa ngày 28 tháng mười một 2021 - Vatican News

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Luca

34 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, 35 vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. 36 Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Hãy Tỉnh Thức Và Cầu Nguyện

Hôm nay, ngày cuối cùng của Mùa Thường Niên, Chúa Giêsu đặt chúng ta đối diện với thực tại sự sống sẽ qua đi trên mặt đất. Thực tại này là của từng người nên từng người tự chịu trách nhiệm về định mệnh của mình và trước tòa Chúa. Điều làm chúng ta phải tỉnh thức chính là giờ chúng ta ra đi, giờ này không một ai có thể biết trước: có thể khi chúng ta đang bận tâm sự đời, có thể khi chúng ta ở xa Chúa, cũng có thể là khi chúng ta đang ở gần Chúa. Hơn nữa, giờ này quyết định tất cả tương lai còn lại không thể thay đổi: hoặc chúng ta sẽ được ở trong ân nghĩa của Chúa, hoặc chúng ta sẽ ở trong tình trạng như cỏ lùng hoặc cá xấu bị loại ra ngoài. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện là vì chúng ta không phải là những người phán xét mà chính Thiên Chúa mới là Đấng phán xét và thưởng phạt. Tỉnh thức là ở trong tư thế sẵn sàng, cầu nguyện là ở lại trong sự hiệp thông với Chúa. Như vậy, khi đặt mình trong hai tư thế này, người môn đệ Chúa là người không phải sợ giờ sau hết.

Ts. Phêrô Nguyễn Huy

Sống Lời Chúa: Xin ơn Chúa giúp để luôn luôn ta có thái độ sống tỉnh thức.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam