22/07/2024

Thứ Năm 30.11.2023
Tôi Sẽ Làm Cho Các Anh Thành Những Kẻ Lưới Người

Hôm nay, các Kitô hữu Đông phương cử hành long trọng lễ thánh Anrê, tông đồ. Anrê là một trong những người đàn ông trẻ nhận biết Chúa Giêsu và có cuộc trao đổi dài với Người.

THÁNH ANRÊ, TÔNG ĐỒ – Lễ kính

Rm 10,9-18 • Tv 18A,2-3.4-5ab (Đ. x. c.5a) • Mt 4,18-22

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN 1 MÙA VỌNG NĂM B – GIÁO XỨ THIÊN ÂN

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Mát-thêu

18 Khi ấy, Đức Giê-su đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy hai anh em kia, là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, và người anh là ông An-rê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. 19 Người bảo các ông: “Các anh hãy đi theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” 20 Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà theo Người.

21 Đi một quãng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dê-bê-đê, là ông Gia-cô-bê và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang cùng với cha là ông Dê-bê-đê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông. 22 Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người.

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Tôi Sẽ Làm Cho Các Anh Thành Những Kẻ Lưới Người

Hôm nay, các Kitô hữu Đông phương cử hành long trọng lễ thánh Anrê, tông đồ. Anrê là một trong những người đàn ông trẻ nhận biết Chúa Giêsu và có cuộc trao đổi dài với Người. Ông nhanh chóng đi tìm Phêrô và nói: “Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia” (Ga 1,41). Hai anh em đã đi theo Người và được Người hứa làm cho họ thành những kẻ “lưới người như lưới cá”. Đọc lại ơn gọi của các ngài, chúng ta ghi nhận nét đẹp cao quý đó là sự từ bỏ: “Lập tức, hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người”. Khi Chúa gọi, chúng ta sẽ không nói với Ngài: “chờ con chút”, “để sau”, “cho con thêm thời gian”, “lúc này con có quá nhiều công việc”… Có thể những “kẻ lưới người” khác với những “kẻ lưới cá” ở điểm này. Lưới cá thuộc về nghề nghiệp và sự đời của cuộc sống trần thế; lưới người thuộc về sứ vụ của Nước Thiên Chúa. Anrê có thể đã không biết cách giải thích hiệu quả cho Phêrô về Đấng Mêsia, nên đã dẫn Phêrô đến tận Chúa Giêsu. “Lưới người” là như thế: giúp người xung quanh, trong gia đình hoặc nơi làm việc, gặp Chúa.

Ts. Phêrô Nguyễn Huy Đức

Sống Lời Chúa: Xin cho chúng con sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa mời gọi và biết giới thiệu Chúa cho người khác.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam