Hướng tới Thượng Hội đồng: Phép lành trọng thể cuối Thánh lễ Chúa Nhật XXVI Thường niên A

Hướng tới Thượng Hội đồng: Phép lành trọng thể cuối Thánh lễ Chúa Nhật XXVI Thường niên A

Vatican News Tiếng Việt chuyển ngữ (từ tiếng Latin) bản văn Phép lành trọng thể cuối Thánh lễ Chúa Nhật XXVI Thường niên A do Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích ban hành dùng vào cuối Thánh lễ Chúa Nhật 01/10/2023, hướng về việc khai mạc Thượng Hội đồng.
2023.09.21 La traduzione nella lingua vietnamita di Benedictio Sollemnis per la Messa pregando per il Sinodo

BỘ PHỤNG TỰ VÀ KỶ LUẬT BÍ TÍCH

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN A

PHÉP LÀNH CUỐI LỄ

(Bản dịch từ tiếng Latin của Lm. Nguyễn Mai Kha, S.J.,
CTV Vatican News Tiếng Việt
)

Link tải bản pdf: https://drive.google.com/file/d/1TGMaHh1my_Xd3pLNoUUWojlIjJ_HsYdh/view?usp=drive_link

Các Linh mục có thể tuỳ nghi sử dụng phép lành này.

Chính các Linh mục đọc công thức phép lành:

Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu đã hứa sẽ ở giữa các môn đệ khi họ quy tụ nhân danh Ngài. Trong những ngày tới tại Roma, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ khai mạc phiên họp đầu tiên của Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ XVI. Chúng ta hãy nâng tâm hồn lên với Chúa để cầu khẩn ơn Ngài hầu, với ơn trợ giúp của Chúa Thánh Thần, Ngài giúp chúng ta vững mạnh trong tình hiệp thông, dẫn đưa chúng ta đến sự thật toàn vẹn và không ngừng soi sáng cho những người tham dự Thượng Hội đồng Giám mục.

Chuẩn bị phép lành cuối lễ, Linh mục hướng về phía giáo dân, dang tay đọc:

Chúa ở cùng Anh Chị Em.

Giáo dân đáp:

Và ở cùng Cha.

Phó tế, hoặc nếu không có phó tế, thì chính Linh mục mời cộng đoàn: Anh Chị Em hãy cúi đầu để nhận phép lành. Linh mục dang tay trên giáo dân, đọc công thức phép lành. Sau mỗi lời nguyện, giáo dân thưa: Amen.

Thiên Chúa là Cha chúng ta đã nhiều lần nhiều cách nói với cha ông chúng ta qua các ngôn sứ, xin Người hướng dẫn anh chị em và toàn thể Giáo Hội trong sự trung tín vào Lời của Người và trong phán quyết theo thánh ý của Người.

Đáp: Amen.

Người Con Một duy nhất, được sai đến vào thời viên mãn để bày tỏ cho chúng ta lòng thương xót vô biên của Chúa Cha, xin Người gìn giữ anh chị em trong sự hiệp nhất với Người và với tha nhân.

Đáp: Amen.

Xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn anh chị em, đặc biệt là Thượng Hội Đồng Giám Mục, nhận ra dấu chỉ thời đại, để nhờ tuân theo thánh ý Chúa trong mọi sự, anh chị em có thể sinh dồi dào hoá trái hiệp nhất, thăng tiến đời sống Giáo Hội và làm chứng cho Tin Mừng.

Đáp: Amen.

Và xin phúc lành của Thiên Chúa Toàn Năng là Cha, và Con, † và Thánh Thần, xuống trên anh chị em và ở cùng anh chị em luôn mãi.

Đáp: Amen.

Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/church/news/2023-09/phep-lanh-trong-the-chua-nhat-xxvi.html