22/07/2024

Thứ Hai 05.06.2023
Xét Xử Nghiêm Khắc

Phúc Âm hôm nay dạy chúng ta, bọn tá điền sát nhân sẽ bị xét xử, ông chủ sẽ tước đi khỏi tay tá điền những gì đã giao cho chúng mà ban cho những kẻ biết sinh hoa lơi.

Thứ Hai Tuần IX – Mùa Thường Niên

Thánh Bônifatiô, giám mục, tử đạo – Lễ nhớ

Tb 1,3; 2,1a-8 • Tv 111,1-2.3-4.5-6 (Đ. c.1a) • Mc 12,1-12

Xây dựng vườn nho Hội Thánh (05.06.2023 – Thứ Hai Tuần IX Thường Niên) – HUYNH ĐOÀN GIÁO DÂN ĐA MINH

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Mác-cô

1 Khi ấy, Đức Giê-su bắt đầu dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế, kinh sư và kỳ mục. Người nói: “Có người kia trồng được một vườn nho; ông rào giậu chung quanh, đào bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa. 2 Đến mùa, ông sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi vườn nho mà họ phải nộp. 3 Nhưng họ bắt người đầy tớ, đánh đập và đuổi về tay không. 4 Ông lại sai một đầy tớ khác đến với họ. Họ đánh vào đầu anh ta và hạ nhục. 5 Ông sai một người khác nữa, họ cũng giết luôn. Rồi ông lại sai nhiều người khác: kẻ thì họ đánh, người thì họ giết. 6 Ông chỉ còn một người nữa là người con yêu dấu: người này là người cuối cùng ông sai đến gặp họ; ông nói: ‘Chúng sẽ nể con ta.’ 7 Nhưng bọn tá điền ấy bảo nhau: ‘Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và gia tài sẽ về tay ta.’ 8 Thế là họ bắt cậu, giết chết rồi quăng ra bên ngoài vườn nho. 9 Vậy ông chủ vườn nho sẽ làm gì? Ông sẽ đến tiêu diệt các tá điền, rồi giao vườn nho cho người khác. 10 Các ông chưa đọc câu Kinh Thánh này sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. 11 Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta!”

12 Họ tìm cách bắt Đức Giê-su, nhưng lại sợ dân chúng; quả vậy, họ thừa hiểu Người đã nhắm vào họ mà kể dụ ngôn ấy. Thế là họ để Người lại đó mà đi.

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Xét Xử Nghiêm Khắc

Hôm nay Phúc Âm trình bày dụ ngôn những tá điền sát nhân, muốn gợi lên ý tưởng về việc xét xử mà Chúa Giêsu nói với những người Do Thái, với những người chống đối như một lời cảnh giác cuối cùng và mạnh mẽ. Chúa Giêsu ám chỉ Người là người con được sai đến vườn nho, nghĩa là Con của Thiên Chúa được sai đến giữa Dân của Ngài, dân Israel. Dân của Chúa được trao trong tay những người lãnh đạo Israel để họ chăm sóc và làm cho Dân “sinh nhiều hoa trái”. Tuy nhiên, những người này đã không làm như vậy, họ không làm Thiên Chúa hài lòng. Quả thật, ông chủ vườn nho sai người đến thu hoa lợi từ tay các tá điền, nhưng chính hoa lợi này không phải do các tá điền tự sức làm ra mà do chính ông chủ trao cho họ. Họ còn muốn giết chết người con thừa tự để chiếm đoạt tài sản của ông chủ. Sự tàn ác và tham lam đã làm cho họ thành kẻ vô ơn và giết người.

Sự tham lam trong Giáo Hội, trong xã hội làm cho người ta thành kẻ vô ơn và chiếm đoạt. Cổ nhân dạy rằng: “tham thì thâm”. Phúc Âm hôm nay dạy chúng ta, bọn tá điền sát nhân sẽ bị xét xử, ông chủ sẽ tước đi khỏi tay tá điền những gì đã giao cho chúng mà ban cho những kẻ biết sinh hoa lơi. Xin Chúa giúp chúng con biết làm cho ân sủng Chúa ban được triển nở. 

Ts. Phêrô Nguyễn Huy

Sống Lời Chúa: Dâng lời tạ ơn về tất cả những gì chúng ta nhận được nơi Thiên Chúa giúp cho đời sống chúng ta triển nở cả về tinh thần và thể xác.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam