18/07/2024

Thứ Sáu 02.06.2023
Ánh Sáng Và Bóng Tối

Thế gian vẫn chìm ngập trong bóng đêm của sự dữ. Biết rằng, bóng tối không tự mình trở nên sáng láng được, cần phải có ánh sáng chiếu soi vào.

Thứ Sáu Tuần VIII – Mùa Thường Niên

Thánh Marcellinô và Thánh Phêrô, tử đạo – Lễ nhớ

Hc 44,1.9-13 • Tv 149,1-2.3-4.5-6a và 9b (Đ. c.4a) • Mc 11,11-26

Tin Mừng và Lời Chúa ngày 28 tháng năm 2021 - Vatican News

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Mác-cô

11 Đang khi đám đông reo hò vang dậy, Đức Giê-su tiến vào Giê-ru-sa-lem và đi vào Đền Thờ. Người rảo mắt nhìn xem mọi sự, và vì giờ đã muộn, Người đi ra Bê-ta-ni-a cùng với Nhóm Mười Hai.

12 Hôm sau, khi thầy trò rời khỏi Bê-ta-ni-a, thì Đức Giê-su cảm thấy đói. 13 Trông thấy ở đàng xa có một cây vả tốt lá, Người đến xem có tìm được trái nào không. Nhưng khi lại gần, Người không tìm được gì cả, chỉ thấy lá thôi, vì không phải là mùa vả. 14 Người lên tiếng bảo cây vả: “Muôn đời sẽ chẳng còn ai ăn trái của mày nữa!” Các môn đệ đã nghe Người nói thế.

15 Thầy trò đến Giê-ru-sa-lem. Đức Giê-su vào Đền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang mua bán trong Đền Thờ, lật bàn của những người đổi bạc, và xô ghế của những kẻ bán bồ câu. 16 Người không cho ai được mang đồ vật gì đi qua Đền Thờ. 17 Người giảng dạy và nói với họ: “Nào đã chẳng có lời chép rằng: Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc sao? Thế mà các người đã biến thành sào huyệt của bọn cướp!” 18 Các thượng tế và kinh sư nghe thấy vậy, thì tìm cách giết Đức Giê-su. Quả thế, họ sợ Người, vì cả đám đông đều rất ngạc nhiên về lời giảng dạy của Người. 19 Chiều đến, Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi thành.

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Ánh Sáng Và Bóng Tối

“Bi kịch thực sự của cuộc đời là khi con người sợ ánh sáng”, câu hỏi của Plato thật ý nghĩa, phản ánh thực trạng lối sống của chúng ta. Con người rất cần ánh sáng, nhưng có những kẻ chỉ ẩn nấp trong đêm đen, họ luôn hoạt động trong bóng tối: mưu mô trộm cắp, hút chích, làm những điều bất chính.

Thời xưa, các lãnh đạo dân Do Thái cũng đã sợ Chúa Giêsu vì Người là ánh sáng, nên tìm cách tiêu diệt Người. Khi Người chết, Kinh Thánh kể lại, “bóng tối bao phủ cả mặt đất”. Và mãi cho tới ngày hôm nay, buồn thay, chúng ta cũng chẳng khá hơn các lãnh đạo Do Thái thời xưa, bởi lẽ chúng ta, con cái sự sáng, lại tự lu mờ đi để thích nghi, thỏa hiệp với bóng tối. Thế gian vẫn chìm ngập trong bóng đêm của sự dữ. Biết rằng, bóng tối không tự mình trở nên sáng láng được, cần phải có ánh sáng chiếu soi vào. Thế nên, mỗi người chúng ta hãy “đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng”, hãy “rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu”. Nếu không làm thế, chúng ta có phải là con cái Sự Sáng không? Bi kịch thực sự của cuộc đời là khi con người sợ ánh sáng.

Lm. Phêrô Nguyễn Đức Thắng

Sống Lời Chúa: Suy niệm câu Lời Chúa “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi”.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Subscribe To Our Newsletter

[mc4wp_form id="206"]