14/06/2024

Thứ Năm 01.06.2023
Cứ Yên Tâm, Chúa Gọi Con

0

Thiên Chúa không ngừng gọi con người đến với Ngài để chia sẻ sự sống của Thiên Chúa.

Thứ Năm Tuần VIII – Mùa Thường Niên

Thánh Justinô, tử đạo – Lễ nhớ

Hc 42,15-25 • Tv 32,2-3.4-5.6-7.8-9 (Đ. c.6a) • Mc 10,46-52

 

Tin Mừng và Lời Chúa ngày 27 tháng năm 2021 - Vatican News

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Mác-cô

46 Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giê-su cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, anh ta tên là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê. 47 Vừa nghe nói đó là Đức Giê-su Na-da-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!” 48 Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: “Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!” 49 Đức Giê-su đứng lại và nói: “Gọi anh ta lại đây!” Người ta gọi anh mù và bảo: “Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy!” 50 Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giê-su. 51 Người hỏi: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” Anh mù đáp: “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được.” 52 Người nói: “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!” Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Cứ Yên Tâm, Chúa Gọi Con

Thiên Chúa không ngừng gọi con người đến với Ngài để chia sẻ sự sống của Thiên Chúa. Hôm nay cũng như một lần kia, Chúa Giêsu đến Giêrikhô, Chúa gọi Giakêu, Chúa gọi Bartimê. Hai con người đại diện cho hai tầng lớp khác nhau trong xã hội: Giakêu là người có quyền, có tiền; nhưng ông là người tìm cách để xem cho được Chúa Giêsu. Bartimê là người thuộc lớp người “bất hạnh”, sống nhờ người khác – là người mù ăn xin; ông ước ao lòng thương xót của Chúa Giêsu, ông gọi tên Chúa và Chúa đã đến với ông. Lòng thương xót của Thiên Chúa thể hiện nơi việc Ngài lưu tâm đến người khác để lắng nghe họ và đến với họ. Ngài vô vị lợi đến mức không thể nhìn thấy địa vị của con người, hàng quyền quý hay kẻ cơ bần theo cách con người, mà chỉ thấy nơi họ lòng ước ao gặp Thiên Chúa. Có những lần chúng ta vấp ngã trong đời và thấy mình bất xứng trước Chúa, dù chúng ta là tư tế hay thường dân, Chúa vẫn gọi chúng ta đến với Ngài miễn là chúng ta còn có khát khao Thiên Chúa, còn đức tin và còn niềm trông cậy rằng Ngài chữa lành những vết thương do tội lỗi cá nhân mà ta đã trót phạm. “Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy!”

Lm. Phêrô Hiếu Nguyên

Sống Lời Chúa: Tôi có đáp trả lại tiếng Chúa gọi tôi sống nên thánh không?

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Subscribe To Our Newsletter

[mc4wp_form id="206"]