Thứ Tư 31.05.2023
Linh Hồn Tôi Ngợi Khen Đức Chúa

Ngày cuối cùng của tháng Hoa, Phụng vụ Hội Thánh giới thiệu Đức Maria hân hoan mang Chúa đến cho gia đình bà Êlisabeth.

ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ ÊLISABÉT – Lễ kính

Xp 3,14-18a • Is 12,2-3.4bcd.5-6 (Đ. c.6b) • Lc 1,39-56

 

Tin Mừng và Lời Chúa ngày 15 tháng tám 2021 - Vatican News

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Luca

39 Hồi ấy, bà Ma-ri-a lên đường, vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. 40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào bà Ê-li-sa-bét. 41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy Thánh Thần. 42 Bà Ê-li-sa-bét kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. 43 Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? 44 Quả thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. 45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.”

46 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói:

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
47thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
48Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.
49Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn!
50Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
51Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
52Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
53Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.
54Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
55như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời.”

56 Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, rồi trở về nhà.

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Linh Hồn Tôi Ngợi Khen Đức Chúa

Ngày cuối cùng của tháng Hoa, Phụng vụ Hội Thánh giới thiệu Đức Maria hân hoan mang Chúa đến cho gia đình bà Êlisabeth. Êlisabeth nhận biết Maria được Thiên Chúa chọn làm Mẹ cho Con Thiên Chúa. Bà Êlisabeth cũng nhận ra ân huệ làm mẹ mà Thiên Chúa ban cho bà. Cả hai người phụ nữ đều nhận được hồng ân để trở thành mẹ. Trẻ thơ trong lòng Êlisabeth nhảy mừng vui sướng vì gặp Chúa Giêsu. Như vậy, Chúa Giêsu là nguyên nhân của niềm vui. Tuy nhiên, niềm vui đó cần có Maria mang đi. Tình mẫu tử ngày nay có khi không được tôn vinh. Nhiều người từ chối việc làm cha/mẹ hoặc từ chối sự ra đời của con trẻ vì những lợi ích phù phiếm và ích kỷ. Đón nhận sự sống mới từ Thiên Chúa ban trong gia đình nhắc chúng ta rằng Thiên Chúa đã chọn gia đình để sinh ra, để lớn lên và để cứu độ cả gia đình nhân loại. Việc phá thai là tội ác gắn liền với sát hại và vô trách nhiệm mà rất nhiều khi được gắn liền với một thứ tự do quái dị và ngây ngô. Chúng ta hãy noi gương Mẹ mà nói lời tạ ơn và tán dương Thiên Chúa vì ân sủng và sự sống.

Maria Thiên Hương

Sống Lời Chúa: Học tinh thần thăm viếng của Mẹ đến với những anh chị em cần được giúp đỡ. 

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam