Thứ Sáu 24.03.2023
Chúa Giêsu, Đấng Thiên Sai Đã Đến

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta có lòng đơn sơ để tin Chúa là Thiên Chúa thật và là người thật đã được Chúa Cha sai đến trong thế gian.

Thứ Sáu Tuần IV – Mùa Chay

Kn 2,1a.12-22 • Tv 33,16-18.19-20.21 và 23 (Đ. c.19a) • Ga 7,1-2.10.25-30

 

Tin Mừng và Lời Chúa ngày 01 tháng tư 2022 - Vatican News

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Gioan

1 Khi ấy, Đức Giê-su thường đi lại trong miền Ga-li-lê; thật vậy, Người không muốn đi lại trong miền Giu-đê, vì người Do-thái tìm giết Người.

2 Lễ Lều của người Do-thái gần tới. 10 khi anh em Người đã lên dự lễ, thì chính Người cũng lên, nhưng không công khai và hầu như bí mật.

25 Bấy giờ có những người ở Giê-ru-sa-lem nói: “Ông này không phải là người họ đang tìm giết đó sao? 26 Kìa, ông ta ăn nói công khai mà họ chẳng bảo gì cả. Phải chăng các nhà hữu trách đã thực sự nhìn nhận ông là Đấng Ki-tô? 27 Ông ấy, chúng ta biết ông xuất thân từ đâu rồi; còn Đấng Ki-tô, khi Người đến thì chẳng ai biết Người xuất thân từ đâu cả.” 28 Lúc giảng dạy trong Đền Thờ, Đức Giê-su nói lớn tiếng rằng: “Các ông biết tôi ư? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư? Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Các ông, các ông không biết Người. 29 Phần tôi, tôi biết Người, bởi vì tôi từ nơi Người mà đến, và chính Người đã sai tôi.”

30 Bấy giờ họ tìm cách bắt Người; nhưng chẳng có ai tra tay bắt, vì giờ của Người chưa đến.

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Chúa Giêsu, Đấng Thiên Sai Đã Đến

Khi đến trong thế gian để cứu độ nhân loại, Chúa Giêsu đã làm nhiều phép lạ: hoá bánh ra nhiều, cho kẻ câm nói được,… kẻ chết được sống lại và nhiều phép lạ khác nữa trước mặt người Do Thái, nhưng họ vẫn không tin. Họ nói: “Chúng ta biết ông ấy xuất thân từ đâu rôi?”. Lời của họ phủ nhận niềm tin vào Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Dù Chúa Giêsu đã trưng dẫn Gioan Tẩy Giả, Thiên Chúa Cha, Kinh Thánh… rồi cả những việc Người làm chứng minh Người là Đấng Mêsia, nhưng họ vẫn không tin. Tại sao vậy? Thưa, đơn giản vì họ không thể chấp nhận được giáo huấn cũng như bản tính thần linh của Chúa Giêsu. Chẳng những thế, họ còn kết tội Chúa Giêsu đáng phải chết, vì nói lộng ngôn, phạm thượng, phản loạn, không giữ luật ngày Sabbat… Ngày hôm nay có không ít người có tâm tưởng như những người Do Thái. Họ học hỏi Kinh Thánh, giáo lý không phải vì lòng yêu mến và mong muốn được biến đổi cho bằng học để biết rồi sinh ra chê bai, trách móc, tự kiêu… hoặc đôi khi học để tìm cách bách hại lại những người tin Chúa! Xin Chúa cho mỗi người chúng ta có lòng đơn sơ để tin Chúa là Thiên Chúa thật và là người thật đã được Chúa Cha sai đến trong thế gian.

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

Sống Lời Chúa: Sống đơn sơ, hiền hòa với mọi người.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam