Thứ Bảy 25.03.2023
Xin Vâng

Xin cho mỗi người chúng ta biết noi gương Mẹ, mau mắn thưa vâng với Chúa, biết đón nhận những đau khổ và thử thách khi phải trung thành với sứ vụ của mình, để tận hưởng niềm vui đích thực do chính Chúa Kitô, Con Mẹ mang lại.

LỄ TRUYỀN TIN – Lễ trọng

Is 7,10-14; 8,10 • Tv 39,7-8a.8b-9.10.11 (Đ. x. c.8a và 9a) • Hr 10,4-10 • Lc 1,26-38

 

Tin Mừng và Lời Chúa ngày 08 tháng mười hai 2021 - Vatican News

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Luca

26 Khi ấy, bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

30 Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?”

35 Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ toả bóng trên bà; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng, 37 vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói với sứ thần: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Xin Vâng

Mừng lễ Truyền Tin của Đức Maria, chúng ta suy niệm về lời: Fiat – Xin vâng của Mẹ. Fiat diễn tả sự đáp trả của Mẹ khi thưa với thiên thần: “Fiat mihi secundum verbum tuum – Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,26-38). Với lời này, Đức Maria đã tự nguyện trở thành tôi tớ của Thiên Chúa để cộng tác vào chương trình cứu chuộc nhân loại. Mẹ đã trở nên một dụng cụ tuyệt hảo cho Thiên Chúa, khi Mẹ hoàn toàn đặt mình dưới quyền sử dụng của Người như một cây bút chì trong tay người viết.

Nhờ sự cộng tác của Mẹ, Truyền Tin trở thành biến cố quan trọng và quyết định cho vận mệnh nhân loại, đó là giây phút mà “Ngôi Lời trở thành nhục thể và ở giữ chúng ta” (Ga 1,14). Đấng Hằng Hữu đi vào lịch sử và trở thành một người như chúng ta. Tuy nhiên, biến cố này xảy ra trong âm thầm, không ai biết ngoài Đức Maria; một biến cố vĩ đại xảy ra không có một tiếng động nào; một chương trình quan trọng được chuẩn bị và thực hiện qua một con người rất khiêm tốn!

Hơn nữa, kể từ giây phút Truyền Tin, Mẹ bắt đầu bước vào một hành trình khó khăn và thử thách trăm chiều cho đến tột cùng là biến cố thập giá, nhưng Mẹ vẫn thưa vâng theo thánh ý Chúa.

Cuộc đời Mẹ không chỉ dừng lại ở đau khổ, nhưng qua đau khổ để tới vinh quang, là niềm vui phục sinh và ơn cứu độ cho Chúa Kitô thực hiện. Mẹ đã vượt qua tất cả, nhờ sự tin tưởng phó thác một cách sâu thẳm vào quyền năng Chúa. Nhờ đó, Mẹ trở thành gương mẫu tuyệt hảo cho chúng ta khi gặp gian nan thử thách.

Xin cho mỗi người chúng ta biết noi gương Mẹ, mau mắn thưa vâng với Chúa, biết đón nhận những đau khổ và thử thách khi phải trung thành với sứ vụ của mình, để tận hưởng niềm vui đích thực do chính Chúa Kitô, Con Mẹ mang lại. Amen! 

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương

Sống Lời Chúa: Sống tinh thần khiêm nhường như Đức Mẹ.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam