Thứ Tư 08.02.2023
Để Không Là Người Ô Uế

Thứ Tư Tuần V – Mùa Thường Niên

Thánh Giêrônimô Êmillianô. Thánh Jôsêphina Bakhita, trinh nữ – Lễ nhớ

St 2,4b-9.15-17 • Tv 103,1-2a.27-28.29bc-30 (Đ. c.1a) • Mc 7,14-23

 

Tin Mừng và Lời Chúa ngày 09 tháng hai 2022 - Vatican News

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Mác-cô

14 Khi ấy, Đức Giê-su gọi đám đông tới mà bảo: “Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ: 15 Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế. 16 Ai có tai nghe thì nghe!”

17 Khi Đức Giê-su đã rời đám đông mà vào nhà, các môn đệ hỏi Người về dụ ngôn ấy. 18 Người nói với các ông: “Cả anh em nữa, anh em cũng ngu tối như thế sao? Anh em không hiểu sao? Bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người, thì không thể làm cho con người ra ô uế, 19 bởi vì nó không đi vào lòng, nhưng vào bụng người ta, rồi bị thải ra ngoài?” Như vậy là Người tuyên bố mọi thức ăn đều thanh sạch. 20 Người nói: “Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. 21 Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, 22 ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. 23 Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Để Không Là Người Ô Uế

Hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng tất cả những gì Thiên Chúa làm ra đều tốt đẹp. Chính do ý định gian xảo của chúng ta khiến cho những gì chúng ta làm ra ô uế. Vì lẽ đó Chúa Giêsu khẳng định: “Chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế”. Chống đối Thiên Chúa nhân danh bất cứ hệ tư tưởng hay học thuyết nào là một trong những ví dụ thực tiễn cho sự ô uế. Ô uế và sự dữ thuộc cũng một phe đối nghịch với Thiên Chúa là Đấng tốt lành thánh thiện.

Khi lên án ý định gian xảo của lòng người là nguyên nhân của sự ô uế, Chúa đòi hỏi hoạt động của chúng ta phải tốt lành: các ý định, luật pháp, khoa học, lối sống phải hướng về sự thiện khi tìm cách xây dựng trên kế hoạch của Thiên Chúa. Ý thức rằng ý định gian xảo có thể xảy đến trong chúng ta bằng nhiều cách như: tình yêu tự mãn, tuyệt vọng do thiếu đức tin, … giúp chúng ta định hướng ý định của lòng mình. Khi biết mình bất toàn và có những ý định gian xảo đang nảy sinh, hãy hướng về Thiên Chúa và học cách hành động của Thiên Chúa để áp dụng trong cách hành động của mình. Chính khi hành vi của chúng ta đồng điệu với hành vi của Thiên Chúa, chúng ta đang tránh xa sự ô uế.

Maria Thiên Hương

Sống Lời Chúa: Xin ơn khôn ngoan trước khi hành động.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Hits: 0