Thứ Ba 07.02.2023
Sức Mạnh Bên Trong

Lời của Chúa Giêsu âm vang sâu xa hơn; lời ấy đi sâu vô tận. Đó là lời thần linh vào tạo dựng”. Lời đem lại sức mạnh từ bên trong cho những ai biết thờ Chúa sâu xa trong lòng mình.

Thứ Ba Tuần V – Mùa Thường Niên

St 1,20 – 2,4a • Tv 8,4-5.6-7.8-9 (Đ. c.2a) • Mc 7,1-13

 

Tin Mừng và Lời Chúa ngày 29 tháng tám 2021 - Vatican News

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Mác-cô

1 Khi ấy, có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-su. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến. 2 Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. 3 Thật vậy, người Pha-ri-sêu cũng như mọi người Do-thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân: họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận; 4 thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn; họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng. 5 Vậy, người Pha-ri-sêu và kinh sư hỏi Đức Giê-su: “Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa?” 6 Người trả lời họ: “Ngôn sứ I-sai-a thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng:

Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng,
còn lòng chúng thì lại xa Ta.
7Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích,
vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân.

8 Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm.” 9 Người còn nói: “Các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa, để nắm giữ truyền thống của các ông. 10 Quả thế, ông Mô-sê đã dạy rằng: ‘Ngươi hãy thờ cha kính mẹ’ và ‘kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử!’ 11 Còn các ông, các ông lại bảo: ‘Người nào nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ đều là ‘co-ban’ nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa’ rồi, 12 và các ông không để cho người ấy làm gì để giúp cha mẹ nữa. 13 Thế là các ông lấy truyền thống các ông đã truyền lại cho nhau mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa. Các ông còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa!”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Sức Mạnh Bên Trong

Lòng đạo chân thành không dừng lại ở hình thức bên ngoài nhưng phải xuất phát từ bên trong. Chính lòng đạo chân thành làm nên cái “chất” của đạo, chất của đạo tăng dần tạo nên sức mạnh từ bên trong cho con người. Nguồn năng lượng này giúp con người vượt qua những rào cản tâm lý để phát triển bản thân.

Khi biết tìm kiếm nguồn lực này, người trẻ còn tìm được nguồn cảm hứng để sáng tạo không ngừng và dấn thân cách quảng đại cho công ích. Đức Giáo Hoàng Phanxicô viết trong Christus Vivit rằng: “Có lẽ, vào những lúc khó khăn, nhiều người trong các con đã nghe người ta lặp đi lặp lại những công thức “thần kỳ” rất thời thượng ngày nay, những công thức cứ như thể giải quyết được mọi chuyện: “Các bạn phải tin vào chính mình”, “Các bạn phải khám phá tiềm lực bên trong của các bạn”, “Các bạn phải ý thức năng lượng tích cực của mình”… Lời của Chúa Giêsu âm vang sâu xa hơn; lời ấy đi sâu vô tận. Đó là lời thần linh vào tạo dựng”. Lời đem lại sức mạnh từ bên trong cho những ai biết thờ Chúa sâu xa trong lòng mình.

Lm. Gioan Lê Quang Việt – MVGT

Sống Lời Chúa: Dùng lời Chúa để hướng dẫn đời mình. 

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam