18/07/2024

Thứ Bảy 28.01.2023
“Hãy Sang Bờ Bên Kia!”

Hành trình đức tin là hành trình sang bờ bên kia. Abraham bỏ bờ yêu thương nơi quê hương xứ sở để đến bờ bên kia, nơi ông chưa biết, chỉ biết là nơi Chúa sẽ chỉ.

Thứ Bảy Tuần III – Mùa Thường Niên

Thánh Tôma Aquinô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh – Lễ nhớ

Hr 11,1-2.8-19 • Lc 1,69-70.71-72.73-75 (Đ. x. c.68) • Mc 4,35-41

 

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Mác-cô

35 Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Chúng ta sang bờ bên kia đi!” 36 Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền; có những thuyền khác cùng theo Người. 37 Một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. 38 Trong khi đó, Đức Giê-su đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức Người dậy và nói: “Thầy ơi, chúng ta chết mất, Thầy chẳng lo gì sao?” 39 Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển: “Im đi! Câm đi!” Gió liền tắt, và biển lặng như tờ. 40 Rồi Người bảo các ông: “Sao nhát thế? Anh em vẫn chưa có lòng tin sao?” 41 Các ông sợ hãi kinh hoàng và nói với nhau: “Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
“Hãy Sang Bờ Bên Kia!”

Hành trình đức tin là hành trình sang bờ bên kia. Abraham bỏ bờ yêu thương nơi quê hương xứ sở để đến bờ bên kia, nơi ông chưa biết, chỉ biết là nơi Chúa sẽ chỉ. Israel bỏ bờ Ai Cập để đến bờ Đất Hứa, nơi họ cũng chưa thấy bao giờ. Người tín hữu bỏ bờ thế gian tìm bờ Vĩnh Cửu, nơi họ cũng chưa hề thấy. Cả ba hành trình, động lực để lên đường là mệnh lệnh của Chúa: “Chúng ta hãy sang bờ bên kia”. Bờ bên này, bờ của yêu thương gắn bó, của an toàn và gần gũi, níu giữ bước chân người lữ hành. Bờ bên này là hình, bờ bên kia là bóng, thế gian khuyên chớ “bỏ hình bắt bóng”. Sang bờ kia là nguy hiểm, là ngu dại. Tính toán kiểu thế gian chẳng ai dám lên đường. Tin vào mệnh lệnh của Chúa mới dám mà thôi. Suy tính kiểu thế gian, nửa đường thế nào cũng sợ hãi và “tính lại”, cách riêng khi gặp bão tố mà Chúa thì ngủ quên. Sang bờ bên kia cần đặt trọn niềm tin vào Lời Chúa. Chúa nhắc nhở: “Sao anh em vẫn chưa có lòng tin?”

Lạy Chúa, trên hành trình sang bờ bên kia, xin giúp con biết đặt trọn niềm vui vào Lời Chúa.

Lm. Giuse Vũ Uyên Thi

Sống Lời Chúa: Hướng về Chúa là cùng đích cuối cùng.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Subscribe To Our Newsletter

[mc4wp_form id="206"]