Thứ Hai 23.01.2023
Kẻ Nào Nguyền Rủa Cha Mẹ, Thì Phải Bị Xử Tử

Thiên Chúa ban sự sống cho chúng ta qua cha mẹ. Không có các ngài, sẽ không có chúng ta. Vì vậy, hiếu thảo với cha mẹ là cách chúng ta hiếu thảo với Thiên Chúa vì chính lúc đó, chúng ta thực thi Lời Chúa.

TẾT NGUYÊN ĐÁN – NĂM QUÝ MÃO

Mồng Hai: Kính nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ

Hc 44,1.10-15 • Tv 127,1-2.3.4-5a.5b-6 (Đ. c.1) • Ep 6,1-4.18-23 • Mt 15,1-6

 

2022.01.24 mung 2

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Mát-thêu

1 Khi ấy, có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giê-su và nói rằng: 2 “Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa?” 3 Người trả lời: “Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa? 4 Quả thế, Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử. 5 Còn các ông, các ông lại bảo: ‘Ai nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, 6 thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa’. Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Kẻ Nào Nguyền Rủa Cha Mẹ, Thì Phải Bị Xử Tử

Mồng Hai Tết, người Công giáo Việt Nam kính nhớ tổ tiên, ông bà cha mẹ. Đạo hiếu làm người Công giáo chú tâm cầu nguyện cho các bậc tiền nhân đã qua đời, nhưng không quên đền đáp công ơn ông bà cha mẹ còn sống. Nhưng có hơn một lần trong đời, chúng ta đã nghe sự phê bình về người Công giáo không sống đạo hiếu với ông bà cha mẹ. Nhận định này là sai lạc. Quả vậy, điều răn thứ 4 Chúa dạy người Công giáo “thảo kính cha mẹ”. Người Công giáo chúng ta thực hành Lời Chúa dạy đối với ông bà tổ tiên đã qua đời ngang qua cầu nguyện, xin lễ, lập công ích giúp họ trong bổn phận hàng ngày. Với ông bà cha mẹ còn sống, Chúa dạy người Công giáo chúng ta: “Ngươi hãy thờ cha kính mẹ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử.” (Mt 15,4). Tội bất trung với ông bà cha mẹ bị Thiên Chúa quy vào tội phải chết. Chúa Giêsu chống lại mọi biện minh cho hành vi né tránh bổn phận và tình yêu dành cho cha mẹ, ngay cả nhân danh các lễ phẩm dâng cho Chúa. 

Thiên Chúa ban sự sống cho chúng ta qua cha mẹ. Không có các ngài, sẽ không có chúng ta. Vì vậy, hiếu thảo với cha mẹ là cách chúng ta hiếu thảo với Thiên Chúa vì chính lúc đó, chúng ta thực thi Lời Chúa. Hơn nữa, qua việc hiếu thảo với ông bà cha mẹ, chúng ta được Thiên Chúa chúc phúc: “Ai yêu mến cha mình, thì đền bù tội lỗi; ai thảo kính mẹ mình, thì như người thu được một kho tàng. Ai thảo kính cha mình, sẽ được vui mừng trong con cái, khi cầu xin, người ấy sẽ được nhậm lời. Ai thảo kính cha mình, sẽ được sống lâu dài. Ai vâng lời cha, sẽ làm vui lòng mẹ”. (x. Hc 3,3-14).

Lm. Phêrô Hiếu Nguyên

Sống Lời Chúa: Trở về đoàn viên cùng gia đình trong những ngày tết khi có thể.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam