Thứ Bảy 31.12.2022
Một Thế Giới Mới Đượm Màu Giêsu

Xuyên suốt hành trình nhân loại của mình, Người không lảng tránh khó khăn và thử thách. Trái lại, Người can đảm và nhẫn nại vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống để chiến thắng nó với tất cả tình yêu thương và tính chinh phục.

Thứ Bảy trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Thánh Xinvétte, giáo hoàng – Lễ Nhớ

1 Ga 2,18-21 • Tv 95,1-2a.11-12a.12b-13 (Đ. c.11a) • Ga 1,1-18

THIÊN CHÚA LÀM NGƯỜI (25/12, LỄ CHÚA GIÁNG SINH – RẠNG ĐÔNG) - Tỉnh Dòng Ngôi Lời - Giuse Việt Nam

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Gioan

1Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời.
Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa,
và Ngôi Lời là Thiên Chúa.
2Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa.
3Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành,
và không có Người,
thì chẳng có gì được tạo thành.
Điều đã được tạo thành 4 ở nơi Người là sự sống,
và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.
5Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối,
và bóng tối đã không diệt được ánh sáng.
6Có một người được Thiên Chúa sai đến,
tên là Gio-an.
7Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng,
để mọi người nhờ ông mà tin.
8Ông không phải là ánh sáng,
nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.
9Ngôi Lời là ánh sáng thật,
ánh sáng đến thế gian
và chiếu soi mọi người.
10Người ở giữa thế gian,
và thế gian đã nhờ Người mà có,
nhưng lại không nhận biết Người.
11Người đã đến nhà mình,
nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.
12Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người,
thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.
13Họ được sinh ra, không phải do khí huyết,
cũng chẳng do ước muốn của nhục thể,
hoặc do ước muốn của người đàn ông,
nhưng do bởi Thiên Chúa.
14Ngôi Lời đã trở nên người phàm
và cư ngụ giữa chúng ta.
Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người,
vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người,
là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật.
15Ông Gio-an làm chứng về Người, ông tuyên bố:
“Đây là Đấng mà tôi đã nói:
Người đến sau tôi,
nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.”
16Từ nguồn sung mãn của Người,
tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác.
17Quả thế, Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-sê,
còn ân sủng và sự thật, thì nhờ Đức Giê-su Ki-tô mà có.
18Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả;
nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa
và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha,
chính Người đã tỏ cho chúng ta biết.

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Một Thế Giới Mới Đượm Màu Giêsu

Chúng ta có thể nhận ra một sự tương phản giữa bài đọc thứ nhất và bài Tin Mừng hôm nay. Trong thư thứ nhất của mình, thánh sử Gioan viết: “Đây là giờ sau hết”. Còn trong Tin Mừng, ngài lại nhắc đến thời kỉ khởi nguyên của Ngôi Lời. Sự tương phản giữa thời điểm tiên khởi và giờ cuối cùng của lịch sử cứu độ thật là ý nghĩa. Khi Ngôi Lời nhập thể và nhập thế, nhân loại đã từ chối đón nhận Người. Tuy nhiên, nhân loại chẳng thay đổi bao nhiêu cả. Từ sự từ chối tiên khởi, họ lại rơi vào sự chống đối chung cuộc. Vào giờ sau hết sẽ có kẻ Phản Kitô đến. Không chỉ có một người nhưng rất nhiều. Sự chống đối chung cuộc lại mạnh mẽ hơn sự từ chối tiên khởi.

Khi chúng ta nhận ra rằng thế giới của chúng ta chẳng trở nên tốt đẹp hơn, chúng ta phải hành động. Là người Kitô hữu, chúng ta phải làm những gì có thể đẩy thế giới đến gần với Đức Kitô hơn và kéo nó ra khỏi sự kiểm soát của những kẻ Phản Kitô. Để làm được điều đó, chúng ta cần phải học nơi Đức Kitô. Xuyên suốt hành trình nhân loại của mình, Người không lảng tránh khó khăn và thử thách. Trái lại, Người can đảm và nhẫn nại vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống để chiến thắng nó với tất cả tình yêu thương và tính chinh phục. Chúng ta cần có một thái độ như thế để kiến tạo một thế giới đầy lòng nhân ái và giàu ân nghĩa. Lạy Chúa, xin giúp con biến đổi thế giới của chúng con thành thế giới của Ngài.

Lm. Giuse Nguyễn Chí Ái, AA

Sống Lời Chúa: Xây dựng một thế giới mang đậm mùi Giêsu.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam