15/06/2024

Thứ Sáu 30.12.2022
Mẫu Gương Gia Đình Thánh Gia

0

Matthêô hàm ý rằng Hài Nhi Giêsu chính là Môsê mới: vừa chào đời đã là nạn nhân của một bạo chúa, Thiên Chúa đã dùng Giuse trong chương trình của Ngài: Đấng Công Chính đã bảo vệ Hài Nhi thoát chết, để sẽ thành Đấng Cứu Độ con người.

LỄ THÁNH GIA THẤT – Lễ Kính

Hc 3,2-6.12-14 • Tv 127,1-2.3.4-5 (Đ. c.1) • Cl 3,12-21 • Mt 2,13-15.19-23

 

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Mát-thêu

13 Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giu-se rằng: “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hê-rô-đê sắp tìm giết Hài Nhi đấy!” 14 Ông Giu-se liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập. 15 Ông ở đó cho đến khi vua Hê-rô-đê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập.

19 Sau khi vua Hê-rô-đê băng hà, sứ thần Chúa lại hiện ra với ông Giu-se bên Ai-cập, 20 báo mộng cho ông rằng: “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người về đất Ít-ra-en, vì những kẻ tìm giết Hài Nhi đã chết rồi.” 21 Ông liền trỗi dậy đưa Hài Nhi và mẹ Người về đất Ít-ra-en. 22 Nhưng vì nghe biết Ác-khê-lao đã kế vị vua cha là Hê-rô-đê, cai trị miền Giu-đê, nên ông sợ không dám về đó. Rồi sau khi được báo mộng, ông lui về miền Ga-li-lê, 23 và đến ở tại một thành kia gọi là Na-da-rét, để ứng nghiệm lời đã phán qua miệng các ngôn sứ rằng: Người sẽ được gọi là người Na-da-rét.

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Mẫu Gương Gia Đình Thánh Gia

Matthêô hàm ý rằng Hài Nhi Giêsu chính là Môsê mới: vừa chào đời đã là nạn nhân của một bạo chúa, Thiên Chúa đã dùng Giuse trong chương trình của Ngài: Đấng Công Chính đã bảo vệ Hài Nhi thoát chết, để sẽ thành Đấng Cứu Độ con người. Hài Nhi cũng hiện thân của chính dân tộc như (Hs 11,1) đã nói: Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai Cập. Khi phụng vụ Giáo hội cho chúng ta nghe Phúc Âm hôm nay có lẽ muốn nhắc cho cả các gia đình Công giáo những ý nghĩa khác. Gia đình của chúng ta, đang ngả theo cám dỗ của thế giới: vợ chồng không tin tưởng, con cái trở thành những chứng nhân của thất vọng và sống trong môi trường thiếu an bình và nhất là không tình yêu. Gia đình thánh là gia đình của Đức tin: trong mọi sóng gió, người chủ gia đình không cậy dựa vào sức mạnh của chính mình, nhưng luôn lắng nghe lời của Thiên Chúa, và làm tất cả những gì Thiên Chúa muốn để bảo vệ sự sống. Gia đình thánh là gia đình của tình yêu, người cha, với sự có mặt âm thầm của người mẹ, hy sinh và đùm bọc lẫn nhau để có thể vươt hàng trăm cây số tỵ nạn trên đất khách quê người. Gia đình thánh là một gia đình của hy vọng, bạo chúa rồi cũng chết, Hài Nhi vẫn sống, và tất cả trở về quê hương an bình. Amen.

Lm. Phaolô Ngô Đình Sĩ

Sống Lời Chúa: Sống theo mẫu gương gia đình Thánh Gia.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Subscribe To Our Newsletter

[mc4wp_form id="206"]