18/07/2024

Thứ Năm 29.12.2022
Chính Mắt Con Được Thấy Ơn Cứu Độ

Chúng ta cũng là đền thờ để Chúa đến và ở lại. Vậy hãy sẵn sàng để đón nhận Chúa bằng cách chết đi cho con người cũ, con người không có Chúa, để trở nên con người mới luôn có Chúa…

Thứ Năm trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Thánh Tôma Becket, giám mục, tử đạo – Lễ Nhớ

1 Ga 2,3-11 • Tv 95,1-2a.2b-3.5b-6 (Đ. c.11a) • Lc 2,22-35

 

Tin Mừng và Lời Chúa ngày 29 tháng mười hai 2021 - Vatican News

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Luca

22 Khi đã đủ thời gian, đến ngày các ngài phải được thanh tẩy theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, 23 như đã chép trong Luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng phải được thánh hiến, dành riêng cho Chúa”. 24 Ông bà cũng lên để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. 25 Hồi ấy ở Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Si-mê-ôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. 26 Ông đã được Thánh Thần linh báo là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Ki-tô của Đức Chúa. 27 Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giê-su đem con tới để làm điều người ta quen làm theo luật dạy, 28 thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:

29“Muôn lạy Chúa, giờ đây
theo lời Ngài đã hứa,
xin để tôi tớ này được an bình ra đi.
30Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ
31Chúa đã dành sẵn cho muôn dân:
32Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,
là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài.”

33 Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những điều người ta nói về Người. 34 Ông Si-mê-ôn chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Ma-ri-a, mẹ của Hài Nhi: “Cháu bé này được đặt làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng. 35 Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Chính Mắt Con Được Thấy Ơn Cứu Độ

Hôm nay, ngày 29 tháng Mười Hai, chúng ta mừng lễ thánh Vua David. Nhưng Giáo Hội muốn tôn kính cả gia đình của David, nhất là Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, Con Vua David! Hôm nay, lời hứa ban Đấng Cứu Độ xuất phát từ dòng dõi Vua David được ứng nghiệm trong sự tròn đầy của nó. Vì, Hài Nhi Giêsu được dâng trong Đền Thánh “bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Luật Chúa: “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa”. Hôm nay, ông Simêon sẽ sớm rời bỏ thế giới u tối để đi vào viễn cảnh của Ánh sáng vĩnh cửu. Ông xin ra đi vì “chính mắt con được thấy ơn cứu độ”.

Chúng ta cũng là đền thờ để Chúa đến và ở lại. Vậy hãy sẵn sàng để đón nhận Chúa bằng cách chết đi cho con người cũ, con người không có Chúa, để trở nên con người mới luôn có Chúa, hầu trở nên những ngôn sứ mới loan báo sự hiện diện của Thiên Chúa giữa nhân loại.

Ts. Phêrô Nguyễn Huy

Sống Lời Chúa: Dọn tâm hồn để đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Subscribe To Our Newsletter

[mc4wp_form id="206"]