15/07/2024

Đức Thánh Cha tiếp Tổ chức Điều phối Hiệp hội Truyền thông Ý

Đức Thánh Cha tiếp Tổ chức Điều phối Hiệp hội Truyền thông Ý

Sáng thứ Hai, 31/10, Đức Thánh Cha đã tiếp khoảng 100 thành viên của tổ chức Điều phối Hiệp hội Truyền thông Ý nhân dịp 25 năm thành lập. Đức Thánh Cha gợi ý cho các thành viên của tổ chức những yếu tố quan trọng để làm truyền thông trong một thế giới thay đổi liên tục và nhanh chóng.

ĐTC tiếp Tổ chức Điều phối Hiệp hội truyền thông Ý

Tổ chức Điều phối Hiệp hội Truyền thông được lập nên và hỗ trợ bởi Uỷ ban Thư ký của Hội đồng Giám mục Ý nhằm tạo nên một mạng lưới quốc gia để hoạt động trong lĩnh vực truyền thông. Liên quan đến tổ chức, Đức Thánh Cha đã đề cập đến 4 điều:

Trước hết là sự điều phối, như công việc của tổ chức. Mục tiêu của việc điều phối là đặt nhiều thực tại khác nhau lại với nhau để hướng đến một mục đích nhất định; cụ thể ở đây là sự dấn thân hằng ngày để mang lại một việc truyền thông tốt. Đức Thánh Cha khuyến khích các thành viên trau dồi sự kiên nhẫn, tầm nhìn, sự chú tâm và trên hết là ghi nhận giá trị của từng thành viên.

Kế đến là sự thay đổi. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng chúng ta đang sống “không chỉ trong một thời đại thay đổi, nhưng là một sự thay đổi thời đại”. Nơi đó, những chọn lựa “nhanh chóng biến đổi cách sống, tương quan, giao tiếp và suy nghĩ, sự liên hệ giữa các thế hệ con người, cũng như sự hiểu biết và sống đức tin và khoa học”. Do đó, Đức Thánh Cha lưu ý: “Anh chị em phải là những chuyên gia của sự thay đổi.” Hơn nữa, để có thể đối diện và làm cho sự thay đổi sinh hoá trái, thì cần phải có khả năng giáo dục và huấn luyện, đặc biệt là sự giáo dục dành cho những thế hệ trẻ với những hành trình thích hợp nhất cho họ.

Mục đích kế tiếp là bộ ba: gặp gỡ, lắng nghe và lời nói. Đây là những điều căn bản của một nhà truyền thông tốt. Không có gặp gỡ thì sẽ không có truyền thông. Khi có gặp gỡ thì điều cần tiếp theo là lắng nghe. Cần phải học cách thinh lặng, trước hết là trong nội tâm mình và sau đó là tôn trọng người khác để có thể lắng nghe. Lắng nghe là yếu tố không thể bỏ qua để có được một cuộc đối thoại thực sự. Và chỉ sau khi lắng nghe, mới đến lời nói. Lời nói, phát ra từ sự thinh lặng và lắng nghe, sẽ trở thành một lời loan báo. Do đó, truyền thông mở ra cho sự hiệp thông.

Và yếu tố cuối cùng là: hành trình hiệp hành. Đức Thánh Cha khuyến khích các thành viên của tổ chức đóng góp cách đặc biệt cho hành trình này của Giáo hội tại Ý. Đức Thánh Cha cầu chúc cho mọi người hiện diện, qua cuộc sống hằng ngày của họ, có thể làm chứng và trở nên kho tàng của sự hiệp thông. (CSR_4619_2022)

Văn Yên, SJ

Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2022-10/dtc-tiep-to-chuc-dieu-phoi-hiep-hoi-truyen-thong-y.html

Subscribe To Our Newsletter

[mc4wp_form id="206"]