18/07/2024

Thứ Hai 31.10.2022
Hãy Mời Những Người Nghèo Khó

Hôm nay Chúa Giêsu dạy chúng ta về lối sống trước mặt thiên hạ và trước Thiên Chúa.

Thứ Hai Tuần XXXI – Mùa Thường Niên

Pl 2,1-4 • Tv 130,1.2.3 • Lc 14,12-14

 

31.10.2022 – Thứ Hai Tuần XXXI Thường Niên - Giáo Phận Kon Tum

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Luca

12 Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa. Người nói với ông rằng: “Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. 13 Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. 14 Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Hãy Mời Những Người Nghèo Khó

Hôm nay Chúa Giêsu dạy chúng ta về lối sống trước mặt thiên hạ và trước Thiên Chúa. Trong thực tại cuộc sống, xu hướng tự nhiên là người ta sẽ mời những người thân thuộc, những người lịch sự, những người có vai vế về vị thế chính trị, xã hội hay tôn giáo nhằm tăng tầm ảnh hưởng. Điều này có thể hợp lý, song cái không hợp lý là người ta quên đi những người bé mọn, người nghèo; người ta mời khách nhắm đến lợi lộc kèm theo. Chúa Giêsu khuyên một cách hành xử đặc biệt, khác xa thực tại của chúng ta: “khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặc, đui mù”. Chúa Giêsu đang dùng chính đời sống của Người mà khuyên dạy chúng ta. Chính Người đã đến trước hết vì những người nghèo, người bệnh, người đui mù. Chính Người cũng đã phán “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25.40). Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết mở lòng ra và đón tiếp những anh chị em khốn khó. Chính Chúa sẽ trả công cho chúng con trong ngày sau hết.

Người Hát Rong+

Sống Lời Chúa: Xin cho con luôn biết tôn trọng những người bé nhỏ trong xã hội.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Subscribe To Our Newsletter

[mc4wp_form id="206"]