Thứ Tư, 01.06.2022
Thánh Hiến Để Sai Đi

Trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu nhắc đến mối tương quan giữa thánh hiến và sai đi. Người xin Chúa Cha thánh hiến các môn đệ không phải để đưa họ vào một nơi biệt lập nào đó.

Thứ Tư Tuần VII – Mùa Phục Sinh

Thánh Justinô, tử đạo – Lễ nhớ

Cv 20,28-38 • Tv 67,29-30.33-35a.35b-36c (Đ. c.33a) • Ga 17,11b-19

2022.03.22-PS07T4.jpg

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Gioan

11b Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. 12 Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. 13 Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. 14 Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. 15 Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. 16 Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian. 17 Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. 18 Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. 19 Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Thánh Hiến Để Sai Đi

Theo ngôn ngữ của Kinh Thánh, thánh hiến là tách biệt và giữ riêng. Thế nhưng, trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu nhắc đến mối tương quan giữa thánh hiến và sai đi. Người xin Chúa Cha thánh hiến các môn đệ không phải để đưa họ vào một nơi biệt lập nào đó. Trái lại, đối với Chúa Giêsu, sự thánh hiến là bước đầu của một sứ vụ mới và một sự ra đi mới. Người muốn sai các môn đệ đến thế gian. Người sai họ đến thế gian theo cách thức mà Chúa Cha đã sai Người đến thế gian. Các môn đệ được sai đi bởi Đấng được sai đi. Họ được sai đi để tiếp tục sứ vụ của Đấng được sai đi. Giống như thầy Giêsu, thế gian là môi trường sống và là địa điểm của sứ vụ cho các môn đệ. Giống như Người, họ sống và hoạt động trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Giống như Người, họ thuộc trọn về Chúa Cha, Đấng đã thánh hiến họ trong tình yêu và sự thật.

Sự tuyển chọn của Thiên Chúa là một sự lựa chọn theo tính khuếch tán. Người chọn chúng ta để rồi qua chúng ta Người đến với muôn dân. Người muốn chúng ta cùng cộng tác với Người trong công cuộc cứu chuộc nhân trần. Lạy Cha chí thánh, xin tiếp tục sai chúng con đi rao giảng Tin Mừng của tình yêu thương, sự bao dung và tính hiệp nhất.

Lm. Giuse Nguyễn Chí Ái, AA

Sống Lời Chúa: Làm bàn tay nối dài của Thầy Giêsu giữa cung lòng thế giới.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Youcat mỗi ngày