Thứ Ba, 31.05.2022
“Em Thật Có Phúc Vì đã Tin”

Khi gẫm về thái độ đón nhận ân sủng làm mẹ của đức Maria và bà Elisabeth trong tác động của Thánh Thần, người Công giáo cần tìm được ý nghĩa đích thực của sự sống là ân ban cao quý của Thiên Chúa dành cho con người.

Đức Maria Thăm Viếng Bà Êlisabeth – Lễ kính

Xp 3,14-18a • Is 12,2-3.4bcd.5-6 (Đ. c.6b) • Lc 1,39-56

Parola del giorno 0531 - LE DUC ME THAM VIENG - Lc 1,39-46

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Lu-ca

39 Hồi ấy, bà Ma-ri-a lên đường, vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. 40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào bà Ê-li-sa-bét. 41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy Thánh Thần. 42 Bà Ê-li-sa-bét kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. 43 Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? 44 Quả thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. 45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.”

46 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói:

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
47thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
48Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.
49Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn!
50Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
51Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
52Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
53Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.
54Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
55như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời.”

56 Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, rồi trở về nhà.

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
“Em Thật Có Phúc Vì đã Tin”

Hôm nay kết thúc tháng Năm, tháng hoa kính Đức Maria, Phúc Âm thể hiện tinh thần hân hoan dưới tác động của Chúa Thánh Thần. Thật vậy, Thiên Chúa Cha đã chọn Maria làm mẹ cho nhân tính của Con Ngài, nhờ tác động của Chúa Thánh Thần. Bà Elisabeth, cũng làm mẹ nhờ ân sủng của Chúa và lúc này đây đang hân hoan xác tín nói rằng đức Maria là “Thân Mẫu Chúa tôi”. Làm mẹ đối với hai chị em Maria và Elisabeth là ân sủng Chúa ban, tạo ra niềm vui lan tỏa. Và ân sủng đó được đức Maria nhận thức trong niềm hân hoan cảm tạ “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả”. Ngược lại, làm mẹ bởi ân sủng là làm mẹ vì nhục dục làm nhiều cặp vợ chồng hoảng loạn và gia đình không còn là nôi của sự sống. Tránh thai và nạo phá thai là những điều tệ hại bám rễ sâu trong não trạng của lạc thú và vô trách nhiệm trong những gì liên quan đến tình dục nhân danh tự do ích kỷ. Khi gẫm về thái độ đón nhận ân sủng làm mẹ của đức Maria và bà Elisabeth trong tác động của Thánh Thần, người Công giáo cần tìm được ý nghĩa đích thực của sự sống là ân ban cao quý của Thiên Chúa dành cho con người.

Lm. Phêrô Hiếu Nguyên

Sống Lời Chúa: Tôn trọng sự sống như tôn trọng chính Thiên Chúa.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam