Thứ Hai, 30.05.2022
Chúng Con Tin Thầy

Thứ Hai Tuần VII – Mùa Phục Sinh

Cv 19,1-8 • Tv 67,2-3.4-5ab.6-7ab (Đ. c.33a) • Ga 16,29-33

2022.03.22-PS07T2.jpg

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Gioan

29 Khi ấy, các môn đệ thưa với Đức Giê-su rằng: “Bây giờ Thầy nói rõ, chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa. 30 Giờ đây, chúng con nhận ra là Thầy biết hết mọi sự, và Thầy không cần phải có ai hỏi Thầy. Vì thế, chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến.” 31 Đức Giê-su đáp: “Bây giờ anh em tin à? 32 Này đến giờ – và giờ ấy đã đến rồi – anh em sẽ bị phân tán mỗi người một ngả và để Thầy cô độc một mình. Nhưng Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy. 33 Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Chúng Con Tin Thầy

Phúc Âm hôm nay nằm trong bối cảnh Chúa Giêsu nói về sự ra đi của Người và hứa Người sẽ sớm trở lại. Ngày nay, chúng ta có cảm giác đức tin đang suy giảm trên thế giới. Có quá nhiều thông tin bao vây chúng ta, sự cuốn hút của thế giới tiêu thụ, của tiền bạc, lạc thú, nhưng những điều đó không mang lại bình an nội tâm mà có khi tạo ra sự lo lắng. Đừng tin rằng vì điều đó mà người ta sẽ xuống đường biểu tình để tìm bình an, để phản đối. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta “can đảm lên!” khi lội ngược dòng đời mà sống và tìm những điều thuộc về Thiên Chúa. Chúa Giêsu đến từ Thiên Chúa và hằng tìm thánh ý của Thiên Chúa mà thi hành dù phải đương đầu với thế gian và sự chết. Người đã thắng thế gian. Sự vinh thắng của Người cũng là sự vinh thắng của các tín hữu tiên khởi mà Phaolô nhắc đến: “Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta” (Rm 8,37), nay cũng trở thành sự vinh thắng cho chúng ta là những người chọn tin và yêu mến Thiên Chúa trên tất cả các giá trị trần thế. Lạy Chúa, chúng con đã tin Chúa và bây giờ chúng con vẫn tin và tìm Chúa.

Phêrô Nguyễn Huy

Sống Lời Chúa: Luôn chọn Chúa cho mục đích sống bây giờ và mai sau.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam