Thứ Bảy, 14.05.2022
Như Thầy Thương Và Thương Như Thầy

THÁNH MATHIA, TÔNG ĐỒ – Lễ Kính

Cv 1,15-17.20-26 • Tv 112,1-2.3-4.5-6.7-8 (Đ. x. c.8) • Ga 15,9-17

Parola del giorno 0514 - thanh Matthia tong do - Ga 15,9-17

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Gioan

9 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. 10 Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. 11 Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.

12 “Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 13 Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. 14 Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. 15 Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.

16 “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em, để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. 17 Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Như Thầy Thương Và Thương Như Thầy

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn diễn đạt niềm khát vọng yêu thương vô tận trong lòng người qua lời gọi: “Hãy yêu nhau đi”. Ông cũng diễn đạt nỗi tuyệt vọng yêu thương trong cõi lòng nhân thế: “Cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ lại đời người. Cuối cùng thì tình yêu không giữ được người mình yêu…”. Như thế, tình thương thế nhân là vừa hạnh phúc vừa khổ đau. Đó là do thân phận bất toàn! Cốt yếu lời rao giảng của Chúa Giêsu vừa cổ xưa như trái tim con người: “Anh em hãy yêu thương nhau…”, vừa mới mẻ như trái tim Thiên Chúa: “như Thầy đã yêu thương anh em”. Yêu thương “như Thầy” là tình thương thần linh tuyệt đối, tự nguyện đi đến tận cùng của khổ đau chết chóc để được tái sinh trong tình thương thần linh bất tử. Chính nhờ tình thương thần linh mà Chúa Giêsu đã đảm nhận mầu nhiệm Tử nạn và Phục sinh, để trở nên nguồn ơn cứu độ cho tình thương bất toàn của mọi phàn nhân. Kitô hữu là người được gọi sống yêu thương, như Đức Kitô yêu thương. Xin Thánh Mathia, chứng nhân và sứ giả của tình thương cứu độ, phù giúp chúng ta sống ơn gọi yêu thương. Amen!

Lm. Phaolô Nguyễn Thành Sang

Sống Lời Chúa: Tập nói những lời yêu thương mỗi ngày.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Youcat mỗi ngày

Hits: 1