23/07/2024

Thứ Tư, 27.04.2022
Ánh Sáng, Bóng Tối

Thứ Tư Tuần II – Mùa Phục Sinh

Cv 5,17-26 • Tv 33,2-3.4-5.6-7.8-9 (Đ. c.7a) • Ga 3,16-21

2022.03.22-PS02T4.jpg

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Gioan

16 “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. 18 Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa. 19 Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. 20 Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. 21 Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Ánh Sáng, Bóng Tối

Chúa Kitô sống lại là ánh sáng vĩnh hằng làm rạng ngời đức tin những người tin vào Thiên Chúa, Đấng Hằng Sống: biến niềm hy vọng của họ thành niềm xác tín. Đoạn Phúc Âm ngắn gọn nhưng giới thiệu cách đầy đủ nhất kế hoạch của Thiên Chúa: “Thiên Chúa yêu thế gian” nên Ngài “ban Con Một để ai tin thì khỏi phải chết”. Tình yêu là để cho đi, để ban phát, và tình yêu thì gắn liền với sự sống. Thiên Chúa là vậy, là tình yêu và là sự sống. Ngài cho đi trước để chúng ta cũng biết cho đi. Phúc Âm minh chứng rằng chính sự hiện diện của Thiên Chúa là ánh sáng làm lộ diện thế lực của bóng tối. Bóng tối không đón nhận ánh sáng, vì ánh sáng phơi bày những góc tối tăm của nó. Và rốt cuộc, ánh sáng vẫn thống trị, người sống trong sự thật thì thuộc về Thiên Chúa. Phục sinh của Đức Kitô đặt chúng ta bên phe của ánh sáng. Nhưng để giữ mình không lần vào tối tăm, chúng ta luôn phải thực hiện những cuộc chọn lựa là từ chối bóng tối, nếu không bóng tối sẽ biến chúng ta giống như nó.

Maria Thiên Hương

Sống Lời Chúa: Tôi phải vật lộn trong sự trầy xước để chọn lấy một chút ánh sáng cho đời mình.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam