15/06/2024

Thứ Ba, 29.03.2022
Đừng Dửng Dưng

0

Thứ Ba Tuần IV – Mùa Chay

Ed 47,1-9.12 • Tv 45,2-3.5-6.8-9a (Đ. c.8) • Ga 5,1-3a.5-16

MC04T3pg.jpg

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Gio-an

1 Nhân một dịp lễ của người Do-thái, Đức Giê-su lên Giê-ru-sa-lem. 2 Tại Giê-ru-sa-lem, gần Cửa Chiên, có một hồ nước, tiếng Híp-ri gọi là Bết-da-tha. Hồ này có năm hành lang. 3a Nhiều người đau ốm, đui mù, què quặt, bất toại nằm la liệt. 5 Ở đó, có một người đau ốm đã ba mươi tám năm. 6 Đức Giê-su thấy anh ta nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu, thì nói: “Anh có muốn khỏi bệnh không ?” 7 Bệnh nhân đáp: “Thưa Ngài, khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ. Lúc tôi tới đó, thì đã có người khác xuống trước mất rồi!” 8 Đức Giê-su bảo: “Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi!” 9 Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng và đi được.

Hôm đó lại là ngày sa-bát. 10 Người Do-thái mới nói với kẻ được khỏi bệnh: “Hôm nay là ngày sa-bát, anh không được phép vác chõng!” 11 Nhưng anh đáp: “Chính người chữa tôi khỏi bệnh đã nói với tôi: ‘Anh hãy vác chõng mà đi!’” 12 Họ hỏi anh: “Ai là người đã bảo anh: ‘Vác chõng mà đi’?” 13 Nhưng người đã được khỏi bệnh không biết là ai. Quả thế, Đức Giê-su đã lánh đi, vì có đám đông ở đấy. 14 Sau đó, Đức Giê-su gặp người ấy trong Đền Thờ và nói: “Này, anh đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước!” 15 Anh ta đi nói với người Do-thái: Đức Giê-su là người đã chữa anh khỏi bệnh. 16 Do đó, người Do-thái chống đối Đức Giê-su, vì Người hay chữa bệnh ngày sa-bát.

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Đừng Dửng Dưng

Bài Phúc Âm hôm nay đề cao sự kiên nhẫn nhưng hàm ý trách cứ sự vô tâm của ta. “Một người nằm đau liệt đã ba mươi tám năm” để chờ cơ hội được chữa lành. Dù chưa được toại nguyện, nhưng anh ta vẫn kiên trì chờ đợi. Kiên trì là một nhân đức trong đời sống đạo. Thường khi gặp gian nan, ta bắt đầu nản, bỏ cuộc trước khi đến thời đến buổi Chúa thực hiện điều đó. Vậy cần kiên nhẫn trong tín thác. Người bại liệt nằm đó, kẻ qua người lại rất đông, nhưng không ai giúp anh. Nhiều khi ta cố ý hoặc vô tình phớt lờ người cần ta giúp đỡ. Họ ở ngay trước cổng nhà, ngay bên lối đi hằng ngày của mình. Chỉ cần một chút quan tâm, giúp đỡ của ta, biết đâu người đó đã được thoát nạn từ lâu.

Chúa Giêsu đi ngang qua, người lên tiếng hỏi “Anh muốn được lành bệnh không?” Chúa vẫn đi ngang cuộc đời chúng ta và hỏi: Con có cần được chữa lành, con có muốn được tha tội, con có muốn bỏ đường tà… hay không? Chúa vẫn chờ ta đáp lại “dạ có’, và cần ta cộng tác với Người, bằng cách thay đổi: thay vì nằm ì một chỗ, thì đứng dậy mà đi trên hành trình mới, trong lối sống mới. Lạy Chúa, xin giúp con kiên nhẫn chờ đợi để được Chúa chữa lành, và sẵn sàng đứng dậy mà tiến bước trên nẻo đường Tin Mừng của Chúa.

Lm. Giuse Ngô Ngọc Khanh, OFM.

Sống Lời Chúa: Kiên nhẫn trong xin ơn, và không dửng dưng với tha nhân.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Subscribe To Our Newsletter

[mc4wp_form id="206"]