18/07/2024

Thứ Hai, 28.03.2022
Lạy Chúa, Con Tin

Phúc Âm hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu chữa lành con trai viên sĩ quan tại Caphacnaum khi Người ở Giuđa về Galilê, và thánh sử Gioan ghi rõ đây là phép lạ thứ hai Người thực hiện tại Cana.

Thứ Hai Tuần IV – Mùa Chay

Is 65,17-21 • Tv 29,2 và 4.5-6.11-12a và 13b (Đ. c.2a) • Ga 4,43-54

MC04T2.jpg

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Gio-an

43 Khi ấy, sau hai ngày lưu lại Sa-ma-ri, Đức Giê-su đi Ga-li-lê. 44 Chính Người đã quả quyết: ngôn sứ không được tôn trọng tại quê hương mình. 45 Khi Người đến Ga-li-lê, dân chúng trong miền đón tiếp Người, vì đã được chứng kiến tất cả những gì Người làm tại Giê-ru-sa-lem trong dịp lễ, bởi lẽ chính họ cũng đã đi dự lễ.

46 Vậy Đức Giê-su trở lại Ca-na miền Ga-li-lê, là nơi Người đã làm cho nước hoá thành rượu. Bấy giờ có một sĩ quan cận vệ của nhà vua có đứa con trai đang bị bệnh tại Ca-phác-na-um. 47 Khi nghe tin Đức Giê-su từ Giu-đê đến Ga-li-lê, ông tới gặp và xin Người xuống chữa con ông vì nó sắp chết. 48 Đức Giê-su nói với ông: “Các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng thì các ông sẽ chẳng tin đâu!” 49 Viên sĩ quan nói: “Thưa Ngài, xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất!” 50 Đức Giê-su bảo: “Ông cứ về đi, con ông sống.” Ông tin vào lời Đức Giê-su nói với mình, và ra về. 51 Ông còn đang đi xuống, thì gia nhân đã đón gặp và nói là con ông sống rồi. 52 Ông hỏi họ con ông đã bắt đầu khá hơn vào giờ nào. Họ đáp: “Hôm qua, vào lúc một giờ trưa thì cậu hết sốt.” 53 Người cha nhận ra là vào đúng giờ đó, Đức Giê-su đã nói với mình: “Con ông sống”, nên ông và cả nhà đều tin. 54 Đó là dấu lạ thứ hai Đức Giê-su đã làm, khi Người từ miền Giu-đê đến miền Ga-li-lê.

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Lạy Chúa, Con Tin

Phúc Âm hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu chữa lành con trai viên sĩ quan tại Caphacnaum khi Người ở Giuđa về Galilê, và thánh sử Gioan ghi rõ đây là phép lạ thứ hai Người thực hiện tại Cana. Phép lạ thứ nhất hóa nước thành rượu vào lúc khởi đầu sứ mạng công khai theo lời thỉnh cầu của Đức Maria để cứu vãn danh dự cho gia chủ. Phép lạ tiếp theo là chữa lành người con một quan chức nhà vua. Chúa Giêsu chứng tỏ Người đến mang lại hạnh phúc cho hết mọi người chỉ cần họ tin. Đức tin là chìa khóa để mở cửa lòng Thiên Chúa. Viên sĩ quan có đứa con đau nặng khi hay tin Chúa Giêsu đang ở gần. Ông tự nhủ, đây là lúc Người có thể chữa con mình. Ông chỉ nghe theo niềm cậy trông của ông và ông tìm đến gặp Người, khẩn xin Người. Chúa Giêsu kêu trách ông là người chỉ muốn điềm lạ và những điều phi thường. Nhưng sự hắt hủi đó không làm ông tủi hờn chút nào. Ông càng khẩn xin: “Lạy Ngài, xin xuống trước khi con tôi chết”. Đức Kitô cảm động và nói với ông: “Được rồi, ông cứ về đi, con ống sống đấy”. Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho chúng con.

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ.

Sống Lời Chúa: Tin Chúa, để Ngài soi sáng và hoạt động nơi tôi.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Youcat mỗi ngày

Subscribe To Our Newsletter

[mc4wp_form id="206"]