23/07/2024

Thứ Tư, 30.03.2022
Làm Việc Như Chúa

Làm việc như Chúa là luôn biết cân đối các nhu cầu vật chất, tinh thần, tâm linh, không nuông chiều bản thân nhưng cũng không làm cho thân xác mình ra bạc nhược.

Thứ Tư Tuần IV – Mùa Chay

Is 49,8-15 • Tv 144,8-9.13cd-14.17-18 (Đ. c.8a) • Ga 5,17-30

MC04T4.jpg

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Gio-an

17 Khi ấy, sau khi chữa lành một người bệnh trong ngày sa-bát, Đức Giê-su tuyên bố với người Do-thái rằng: “Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc.” 18 Bởi vậy, người Do-thái lại càng tìm cách giết Đức Giê-su, vì không những Người phá luật sa-bát, lại còn nói Thiên Chúa là Cha của mình, và như thế là tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa.

19 Đức Giê-su lên tiếng nói với họ rằng: “Thật, tôi bảo thật các ông: người Con không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều Người thấy Chúa Cha làm; vì điều gì Chúa Cha làm, thì người Con cũng làm như vậy. 20 Quả thật, Chúa Cha yêu người Con và cho người Con thấy mọi điều mình làm, lại sẽ còn cho người Con thấy những việc lớn lao hơn nữa, khiến chính các ông cũng phải kinh ngạc. 21 Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì người Con cũng ban sự sống cho ai tuỳ ý. 22 Quả thật, Chúa Cha không xét xử một ai, nhưng đã ban cho người Con mọi quyền xét xử, 23 để ai nấy đều tôn kính người Con như tôn kính Chúa Cha. Kẻ nào không tôn kính người Con, thì cũng không tôn kính Chúa Cha, Đấng đã sai người Con. 24 Thật, tôi bảo thật các ông: ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống.

25 “Thật, tôi bảo thật các ông: giờ đã đến -và chính là lúc này đây- giờ các kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa; ai nghe thì sẽ được sống. 26 Quả thật, Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào, thì cũng ban cho người Con được có sự sống nơi mình như vậy, 27 lại ban cho người Con được quyền xét xử, vì người Con là Con Người. 28 Các ông chớ ngạc nhiên về điều này, vì giờ đã đến, giờ mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng người Con 29 và sẽ ra khỏi đó: ai đã làm điều lành, thì sẽ sống lại để được sống; ai đã làm điều dữ, thì sẽ sống lại để bị kết án.

30 “Tôi không thể tự ý mình làm gì. Tôi xét xử theo như tôi được nghe, và phán quyết của tôi thật công minh, vì tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Đấng đã sai tôi.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Làm Việc Như Chúa

Ngày nay không ít người phải đi chữa bệnh “nghiện công việc”, thứ bệnh nghiêm trọng này làm suy giảm rất nhiều chất lượng cuộc sống của bệnh nhân, đồng thời làm ảnh hưởng hạnh phúc đến cả những người liên quan. Sự nghiện việc có thể do háo danh, muốn khẳng định bản thân, có thể do ham tiền, chứng tỏ với người khác, do mặc cảm tâm lý của bệnh nhân. Bên cạnh đó, lại cũng có rất nhiều người lười biếng đến nỗi là nguyên nhân cho bao nhiêu chứng hư tật xấu, gây hại cho sự ổn định của xã hội. Lười biếng là một tội lỗi nghịch với các nhân đức Kitô giáo, là một trong bảy mối tội đầu.

Chúa Giêsu luôn làm việc theo ý Chúa Cha và như Chúa cha: “Cha tôi vẫn làm việc thì tôi vẫn làm việc”. Chúa Cha đã sáng tạo vũ trụ và muôn loài trong sáu ngày và ngày thứ Bảy Người nghỉ ngơi. Chúa Giêsu cũng luôn làm việc và dành thời gian cô tịch để cầu nguyện. Lần nọ, sau các hoạt động giúp đỡ dân chúng, Chúa Giêsu khuyên các tông đồ: “Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút”. Làm việc như Chúa là luôn biết cân đối các nhu cầu vật chất, tinh thần, tâm linh, không nuông chiều bản thân nhưng cũng không làm cho thân xác mình ra bạc nhược. Mục đích làm việc như Chúa là tìm thiện ích cho mọi người, nhất là phần rỗi linh hồn.

Lm. Phêrô Nguyễn Đức Thắng.

Sống Lời Chúa: Không để bản thân tôi thiếu thời gian với Chúa.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Youcat mỗi ngày