Vatican cập nhật hướng dẫn Phụng vụ Tuần Thánh do đại dịch virus corona

TT (VATICAN CITY, 25/10/2020, CNA, Courtney Mares) – Sau khi các giáo phận khắp thế giới đình chỉ cá Thánh lễ công cộng giữa đại dịch virus corona, Bộ Phụng tự đã cập nhật Sắc lệnh về Phụng vụ Tuần Thánh. Bộ Giáo hội Đông phương đã ban hành một sắc lệnh tương tự.

“Vì ngày Lễ Phục Sinh không thể được thay đổi, trong những quốc gia đã bị lây nhiễm bởi căn bệnh này và nơi đâu các hạn chế xung quanh việc tụ tập và di chuyển người dân đã được áp đặt, các giám mục và các linh mục có thể cử hành nghi thức Tuần Thánh mà không cần sự hiện diện của giáo dân và trong một nơi thích hợp, tránh đồng tế và bỏ qua các dấu hiệu chúc bình an”, bản Sắc lệnh cập nhật khẳng định do Bộ Phụng tự đề ngày 25 tháng 3.

Tài liệu này khuyến nghị rằng các giáo xứ và giáo phận thông báo cho người Công giáo thời gian Thánh lễ Chúa Nhật Phục Sinh và các phụng vụ Tuần Thánh khác, để “họ có thể cầu nguyện và kết hơp với nhau trong gia đình của họ”, qua việc phát sóng trực tiếp hoặc trực tuyến, nếu có thể. “Trong mọi trường hợp, điều quan trọng là vẫn để dành một khoảng thời gian đủ để cầu nguyện, cho tầm quan trọng trên tất cả các nghi thức phụng vụ.”

Bộ Giáo hội Đông phương cũng đã ban hành các khuyến nghị vào ngày 25 tháng 3, trong khi kêu gọi người đứng đầu của tất cả các Giáo hội Công giáo Đông phương để định mức vấn đề độc lập phù hợp với các biện pháp được thiết lập bởi chính quyền dân sự để ngăn chặn sự lây lan. Các khuyến nghị nghi lễ bao gồm việc duy trì ngày lễ trong lịch phụng vụ bằng việc truyền hình trực tiếp, hạn chế sự tham gia của dàn hợp xướng và khuyến khích cầu nguyện tại nhà.

Vào Thứ Sáu Tuần Thánh, người Công giáo thuộc Giáo hội Đông phương được khuyến khích đọc các văn bản truyền thống của họ để cầu nguyện xung quanh cây thập tự và ngôi mộ của Chúa Kitô. Vào đêm Phục Sinh, các gia đình cũng được mời gọi rung chuông, thắp đèn, hát những bài hát truyền thống và đọc Tin Mừng Phục Sinh. “Bất cứ cuộc rửa tội nào đã lên kế hoạch trong Lễ Phục Sinh được hoãn đến một ngày khác”, bức thư có chữ ký của Đức Hồng y Leonardo Sandri, Tổng Trưởng.

Sắc lệnh được cập nhật bởi Thánh Bộ Phụng tự nhắc lại hướng dẫn được phát hành vào ngày 19 cho Phụng vụ Tuần Thánh ở những nơi có những hạn chế do chính quyền dân sự và  giáo hội đề ra về các cuộc tụ họp công cộng:

Chúa Nhật Lễ Lá – Tưởng niệm Chúa vào thành Giêrusalem được tổ chức trong các toà nhà được thánh hiến; Trong các nhà thờ chính toà, Phụng vũ Thánh Thể II trong Sách Lễ Rôma được chọn; trong các nhà thờ giáo xứ và những nơi khác Phụng vụ Thánh thể III được sử dụng.

Thánh lễ Dầu – Đánh giá tình hình cụ thể ở các nước khác nhau, Hội đồng Giám mục sẽ có thể cung cấp chỉ dẫn có thể chuyển vào một ngày khác.

Thứ Năm Tuần Thánh – Rửa chân, không bắt buộc, và được bỏ qua. Vào cuối Thánh Lễ Tiệc Ly của Chúa cuộc rước cũng được bỏ và Thánh Thể là được giữ trong Nhà Tạm. Vào ngày này, các tư tế cử hành Thánh lễ tại một nơi thích hợp, không có sự hiện diện của giáo dân, được đặc biệt dành cho tất cả các linh mục.

Thứ Sáu Tuần Thánh – Trong lời nguyện cho hoàn vũ, các giám mục sẽ sắp xếp để có một ý định đặc biệt chuẩn bị cho những ai đau khổ, người bệnh, người chết (x. Sách Lễ Rôma). Việc tôn thờ Thánh Giá bằng cách hôn chân chỉ được giới hạn riêng cho chủ tế.

Đêm Vọng Phục Sinh – chỉ được tổ chức duy nhất tại các nhà thờ chính toà và nhà thờ giáo xứ. Đối với “phụng vụ rửa tội” chỉ giữ lại nghi thức “Canh tân Đức tin khi chịu phép Rửa tội” được duy trì (x. Sách Lễ Rôma).

“Các hội đồng giám mục và mỗi giáo phận sẽ xem đây là nguồn lực được cung cấp để hỗ trợ việc cầu nguyện gia đình và cá nhân”, Sắc lệnh viết.

***

Dưới đây là bản dịch Sắc lệnh của Thánh Bộ Phụng tự:

Sắc lệnh của Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, ngày 25/02/2020

SẮC LỆNH

Tại thời điểm Covid-19 (II)

Xét tình hình phát triển nhanh chóng của đại dịch Covid-19 và sau khi được xem xét từ các hội đồng giám mục, Thánh Bộ hiện cung cấp một bản cập nhật các dấu hiệu nói chung và các đề nghị đã trao cho các giám mục trong Sắclệnh trước đề ngày 19 tháng 3 năm 2020.

Vì ngày Lễ Phục Sinh không thể được thay đổi, trong những quốc gia đã bị ảnh hưởng bởi căn dịch này và bất cứ nơi đâu mà các hạn chế việc tụ tập và di chuyển người dân đã được áp đặt, các Giám mục và các linh mục có thể cử hành nghi thức Tuần Thánh mà không có sự hiện diện của giáo dân và ở một nơi thích hợp, tránh đồng tế và bỏ qua các dấu hiệu chúc bình an.

Các tín hữu cần được thông báo về thời gian bắt đầu của lễ kỷ niệm để họ cầu nguyện có thể liên kết với nhau trong nhà của họ. Phương tiện  phát sóng trược tuyến (không ghi lại) có thể giúp trong việc này. Trong mọi trường hợp, điều quan trọng vẫn để dành một khoảng thời gian đủ để cầu nguyện, cho tầm quan trọng trên tất cả nghi thức phụng vụ.

Các hội đồng giám mục và các giáo phận sẽ xem đây là nguồn lực được cung cấp cho việc hỗ trợ cầu nguyện gia đình và cá nhân.

1. Chúa Nhật Lễ Lá – Tưởng niệm Chúa vào thành Giêrusalem được tổ chức trong các toà nhà được thánh hiến; Trong các nhà thờ chính toà, Phụng vũ Thánh Thể II trong Sách Lễ Rôma được chọn; trong các nhà thờ giáo xứ và những nơi khác Phụng vụ Thánh thể III được sử dụng.

2. Thánh lễ Dầu – Đánh giá tình hình cụ thể ở các nước khác nhau, Hội đồng Giám mục sẽ có thể cung cấp chỉ dẫn có thể chuyển vào một ngày khác.

3. Thứ Năm Tuần Thánh – Rửa chân, không bắt buộc, và được bỏ qua. Vào cuối Thánh Lễ Tiệc Ly của Chúa cuộc rước cũng được bỏ và Thánh Thể là được giữ trong Nhà Tạm. Vào ngày này, các tư tế cử hành Thánh lễ tại một nơi thích hợp, không có sự hiện diện của giáo dân, được đặc biệt dành cho tất cả các linh mục.

4. Thứ Sáu Tuần Thánh – Trong lời nguyện cho hoàn vũ, các giám mục sẽ sắp xếp để có một ý định đặc biệt chuẩn bị cho những ai đau khổ, người bệnh, người chết (x. Sách Lễ Rôma). Việc tôn thờ Thánh Giá bằng cách hôn chân chỉ được giới hạn riêng cho chủ tế.

5. Đêm Vọng Phục Sinh – chỉ được tổ chức duy nhất tại các nhà thờ chính toà và nhà thờ giáo xứ. Đối với “phụng vụ rửa tội” chỉ giữ lại nghi thức “Canh tân Đức tin khi chịu phép Rửa tội” được duy trì (x. Sách Lễ Rôma).

Các chủng viện, nhà ở của giáo sĩ, các tu viện và các cộng đồng tôn giáo phải theo chỉ dẫn của Sắc lệnh này.

Các biểu hiện đạo đức bình dân và cuộc rước kiệu làm phong phú cho Tuần Thánh và Tam Nhật Vượt Qua có thể được chuyển sang ngày khác phù hợp trong năm, ví dụ 14 và 15 tháng 9, theo sự phán xét của giám mục giáo phận.

Theo lệnh của Giáo hoàng cho một thực tế năm 2020 (De mandato Summi Pontificis pro hoc tantum anno 2020)

Từ  Văn phòng Thánh Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, ngày 25 tháng 3 năm 2020, vào Lễ Truyền Tin

Hồng y Robert Sarah, Tổng trưởng

✠ Arthur Roche,  Tổng Giám mục, Thư ký Thánh Bộ

Cao Nguyên

Hits: 8