Thứ Năm, 21.02.2019 – Nói Lên Sự Thật

“Satan, hãy lui đi, vì ngươi không biết việc Thiên Chúa, mà chỉ biết việc loài người”. (Mc 8,33)

Thánh Phêrô Đamianô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh
St 9,1-13 • Tv 101 • Mc 8, 27-33

Lời Chúa

“Thầy là Đấng Kitô. Con Người sẽ phải chịu khổ nhiều”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Cêsarê thuộc quyền Philipphê. Dọc đường, Người hỏi các ông rằng: “Người ta bảo Thầy là ai?” Các ông đáp lại rằng: “Thưa là Gioan tẩy giả. Một số bảo là Êlia, một số khác lại cho là một trong các vị tiên tri”. Bấy giờ Người hỏi: “Còn các con, các con bảo Thầy là ai?” Phêrô lên tiếng đáp: “Thầy là Đấng Kitô”. Người liền nghiêm cấm các ông không được nói về Người với ai cả. Và Người bắt đầu dạy các ông biết Con Người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau ba ngày sẽ sống lại. Người công khai tuyên bố các điều đó. Bấy giờ Phêrô kéo Người lui ra mà can trách Người. Nhưng Người quay lại nhìn các môn đệ và quở trách Phêrô rằng: “Satan, hãy lui đi, vì ngươi không biết việc Thiên Chúa, mà chỉ biết việc loài người”.

Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN
NS Trái Tim Đức Mẹ đánh máy vi tính
Nguồn: thanhlinh.net

Nghe suy niệm Lời Chúa

Nguồn: chanlyviet.net – Đài Chân Lý Á Châu

Sống Lời Chúa: Nói Lên Sự Thật

“Satan, hãy lui đi, vì ngươi không biết việc Thiên Chúa, mà chỉ biết việc loài người”. (Mc 8,33)

Đó là những lời rất khó nghe: Đức Giêsu đã nói về việc Người bị chối bỏ, phải chịu đau khổ và phải chết. Hành động của Phêrô đơn giản là trách Chúa để cùng chia sẻ với Người thôi! Ai lại muốn nghe về những điều không hay ấy chứ? Và Đức Giêsu có nói rằng sau ba ngày, Người sẽ sống lại hay không? Người có nghĩ rằng các môn đệ hiểu được ý của Người không? Vì thế, nói những điều không hay đó trước mặt các môn đệ sẽ khiến các ông cảm thấy rất lo lắng và bất an.
Bản năng sinh tồn của con người rất mạnh, và sự sống không chỉ đơn thuần là sự tồn tại vế thể lý. Nhưng còn là những gì chúng ta nói để người khác muốn nghe, và không nói những điều khiến họ cười chê hoặc đặt câu hỏi về sự khôn ngoan của chúng ta. Chúng ta hãy gạt bỏ những lo lắng qua một bên và để cho Thiên Chúa lên tiếng, hành động qua chúng ta theo ý của Người, trong sự tin tưởng vào sự sống vĩnh hằng như Người đã hứa.

Melanie Rigney

Lạy Chúa, xin giúp con nói lên sự thật về Chúa mà không sợ hãi.
Quyết tâm: Nói về Chúa với người khác khi có cơ hội ở nơi trường học, công sở, v.v…

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam