Thứ Sáu, 22.02.2019 – Đá Tảng Thì Bền Vững Nhưng Vẫn Thay Đổi.

Lễ lập Tông Toà Thánh Phêrô
1Pr 5,1-4 • Tv 22 • Mt 16, 13-19

Lời Chúa

“Con là Đá, Cha sẽ trao cho con chìa khoá nước trời”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu đến miền Xêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: “Người ta bảo Con Người là ai?” Các ông thưa: “Kẻ thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một trong các tiên tri!” Chúa Giêsu nói với các ông: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Chúa Giêsu trả lời rằng: “Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo con biết: Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được”.

Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN
NS Trái Tim Đức Mẹ đánh máy vi tính
Nguồn: thanhlinh.net

Nghe suy niệm Lời Chúa

Nguồn: chanlyviet.net – Đài Chân Lý Á Châu

Sống Lời Chúa: Đá Tảng Thì Bền Vững Nhưng Vẫn Thay Đổi.

Vậy Thầy bảo con biết: Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được”. (Mt 16,19)

Trong số những người quen của tôi, không nhiều người thích sự thay đổi. Dường như, phần lớn mọi người đều thích an phận với những công việc thường ngày, ít có yếu tố bất ngờ. Tuy nhiên, thay đổi là điều vô cùng cần thiết để có một chuyến hành trình nhẹ nhàng và bình an của cuộc sống. Đó là lý do tại sao Giáo Hội luôn trở thành ánh sáng soi dẫn trong những thời khắc tăm tối, khi chúng ta phải vượt biển qua những đợt sóng to, gió lớn. Thánh Phêrô là biểu tượng nền móng bằng đá của Giáo Hội: chắc chắn vững mạnh và không thay đổi. Tuy nhiên, Giáo Hội cũng bao gồm những con người được mời gọi sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để Thánh Thần đưa họ vượt qua những cơn lũ thuỷ triều của thời gian, của lịch sử và văn hoá. Điều đó đồng nghĩa rằng phải có sự thay đổi, có thể là phải từ bỏ những cách sống cũ, tiếp nhận lối suy nghĩ mới mà đôi khi chứa đầy yếu tố bất ngờ. Đó là cách Thiên Chúa được lớn lên và chúng ta cũng dần trưởng thành trong Người.

Lm. James Stephen Behrens, OSCO 

Lạy Chúa, Chúa luôn yêu thương con cách nhẫn nại, xin cho con cũng nhẫn nại yêu thương anh chị em con.
Quyết tâm: Cầu nguyện cho những người đang gặp thử thách trong đời sống đức tin.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Hits: 3