Thứ Bảy, 16.02.2019 – Quá khứ, Hiện tại và Tương lai

Đức Chúa là Thiên Chúa đuổi con người ra khỏi vườn Êđen để cày cấy đất đai, từ đó con người đã đã được lấy ra. Người trục xuất con người, và ở phía đông vườn Êđen, Người đặt các Kêrubim với lưỡi gươm sáng loé để canh giữ đường tới cây trường sinh. (St 3,23-24)

Tuần V Mùa Thường Niên
St 3,9-24 • Tv 89 • Mc 8, 1- 10

Lời Chúa

“Họ ăn no nê”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Trong những ngày ấy, dân chúng theo Chúa Giêsu đông đảo, và họ không có gì ăn, Người gọi các môn đệ và bảo: “Ta thương đám đông, vì này đã ba ngày rồi, họ không rời bỏ Ta và không có gì ăn. Nếu Ta để họ đói mà về nhà, họ sẽ mệt lả giữa đường, vì có nhiều người từ xa mà đến”. Các môn đệ thưa: “Giữa nơi hang địa này, lấy đâu đủ bánh cho họ ăn no!” Và Người hỏi các ông: “Các con có bao nhiêu bánh?” Các ông thưa: “Có bảy chiếc”. Người truyền dân chúng ngồi xuống đất, rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ phân phát. Các ông chia cho dân chúng. Các môn đệ còn có mấy con cá nhỏ. Người cũng đọc lời chúc tụng và truyền cho các ông phân phát. Dân chúng ăn no nê và người ta thu lượm những miếng còn thừa lại được bảy thúng. Số người ăn độ chừng bốn ngàn. Rồi Người giải tán họ, kế đó Người cùng các môn đệ xuống thuyền mà đến miền Đal-ma-nu-tha.

Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN
NS Trái Tim Đức Mẹ đánh máy vi tính
Nguồn: thanhlinh.net

Nghe suy niệm Lời Chúa

Nguồn: chanlyviet.net – Đài Chân Lý Á Châu

Sống Lời Chúa: Quá khứ, Hiện tại và Tương lai

Đức Chúa là Thiên Chúa đuổi con người ra khỏi vườn Êđen để cày cấy đất đai, từ đó con người đã đã được lấy ra. Người trục xuất con người, và ở phía đông vườn Êđen, Người đặt các Kêrubim với lưỡi gươm sáng loé để canh giữ đường tới cây trường sinh. (St 3,23-24)

Khoa học đã chứng minh rằng, những trải nghiệm đau thương có thể có di truyền từ đời ông bà, cha mẹ và cho con cháu qua gen. Đã có những bằng chứng về những căng thẳng mà ông bà đã trải qua có thể sẽ ảnh hưởng đến gen của những thế hệ con cháu. Tôi không thể không tự hỏi rằng phải chăng khoa học đã bắt đầu hiểu được những gì mà tác giả đã viết trong Kinh Thánh và những gì truyền thống Giáo Hội gọi là “Tội Nguyên Tồ”. Khà năng mỗi cá nhân có thể bị ảnh hưởng bởi những kinh nghiệm và lựa chọn của thế hệ cha ông. Tất cả chúng ta đã được tuyển chọn từ một khu vườn. Nhưng là những Kitô hữu, chúng ta cũng biết rằng Đức Kitô đã đến và giải thoát chúng ta khỏi sự nô lệ tội lỗi. Tuy chúng ta vẫn mang trong mình những hậu quả của cha ông truyền lại nơi bản tính con người của mình, nhưng đồng thời chúng ta cũng được hưởng ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Jessica Mesman Griffith

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì đã tạo dựng nên chúng con và không ngừng nâng chúng con dậy từ bóng tối của lỗi lầm.
Quyết tâm: Sống tích cực như một lời tạ ơn Chúa

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam