Pháp: Liên minh Bảo vệ Quyền Sống thực hiện chuyến du hành nhằm chống lại an tử

Pháp: Liên minh Bảo vệ Quyền Sống thực hiện chuyến du hành nhằm chống lại an tử

Tranh luận về việc thực hiện và hợp pháp hoá phương pháp an tử

TTCG (Rôma, 25-5-2011, Zenit.org) – Liên minh Bảo vệ Quyền Sống (L’Alliance pour les Droits de la Vie – ADV) tổ chức một chuyến đi mang tên “Làm chủ cái chết” trong bối cảnh cuộc tranh luận về việc thực hiện và hợp pháp hoá phương pháp an tử – Gènéthique”, tổng hợp báo chí của Hiệp hội Jérôme Lejeune, cho biết.

Mục tiêu chính của các cuộc hội thảo này là đưa ra những giải thích và những yếu tố để suy xét về chủ đề này, một chủ đề đang tạo nên “một sự lựa chọn xã hội có tính quyết đoán giữa nền văn hoá của quyền lực và của tính dễ bị tổn thương”, như vị tổng đại diện của ADV Tugdual Derville nêu lên.

ADV cảnh báo nguy cơ dẫn đến việc thực hiện phương pháp an tử, nhất là bằng cách ngừng tiếp thực phẩm và nước vào trong cơ thể. Thật thế, đạo luật năm 2005 đã không loại bỏ việc có thể hợp pháp hoáphương pháp an tử, và trước những cuộc tranh luận mới đây của nghị viện, ADV đã cổ động: “Chúng ta đang ở trong năm tiền bầu cử với những nguy cơ cao, và chúng ta phải chứng tỏ rằng phương pháp an tử là một việc hành động bất công và tụt hậu”, Tugdual Derville xác định.

Với ý muốn “làm sáng tỏ, trấn an và động viên công chúng”, ADV hy vọng có thể trình bày một cách đầy đủ cho cử toạ qua những người trình bày tham luận tại cuộc tranh luận, như nữ Thượng nghị sĩ Marie-Thérèse Hermange, triết gia Fabrice Hadjadj, Anne-Marie Trébulle thuộc Phòng Y tế Jeanne Garnier.

Những buổi nói chuyện vào chiều tối trong chuyến đi sẽ được diễn ra trong khắp nước Pháp và Bỉ, từ giữa tháng 5 đến đầu tháng 6 (Amiens: 23-5, Caen: 25-5, Metz: 30-5, Perpignan: 7-6, Paris: 8-6, Bruxelles: 9-6).