“Giáo dục Giới trẻ về Công lý và Hoà bình”

Chủ đề của Ngày Hoà bình Thế giới lần thứ 45 (1-1-2012), đã được Đức Thánh Cha ấn định, là: “Giáo dục Giới trẻ về Công lý và Hoà bình”.

“Giáo dục Giới trẻ về Công lý và Hoà bình”

WHĐ (20.05.2011) – Theo bản Thông cáo của Hội đồng Toà Thánh về Công lý và Hoà bình được công bố hôm qua, 19-5, chủ đề của Ngày Hoà bình Thế giới lần thứ 45 (1-1-2012), đã được Đức Thánh Cha ấn định, là: “Giáo dục Giới trẻ về Công lý và Hoà bình”.

Thông cáo viết: “Chủ đề này hướng đến nhu cầu bức thiết hiện nay trên thế giới: lắng nghe và đề cao vai trò quan trọng của thế hệ trẻ trong việc thực hiện công ích và khẳng định một trật tự xã hội có công lý và hoà bình, trong đó những quyền và sự tự do căn bản của con người được tự do thể hiện một cách trọn vẹn”.

“Thế hệ hiện nay có nghĩa vụ phải chuẩn bị cho các thế hệ mai sau những điều kiện thể hiện một cách có trách nhiệm và hoàn toàn tự do về yêu cầu cấp bách xây dựng một thế giới mới. Giáo Hội chào đón thế hệ trẻ và nhận thấy những khắc khoải của họ chính là dấu chỉ của một mùa xuân đầy hy vọng, đồng thời Giáo Hội muốn giới thiệu cho thế hệ trẻ về Chúa Giêsu: Người là một kiểu mẫu về tình yêu đang làm cho mọi sự được nên mới”.

Bản Thông cáo đã đưa ra lời kêu gọi các nhà chức trách: “Phải bảo đảm cho mọi tổ chức xã hội, luật pháp và môi trường sống của người dân thấm nhuần tinh thần nhân văn mang tính siêu việt, tạo cơ hội cho thế hệ trẻ được thể hiện bản thân mình một cách trọn vẹn (như có công ăn việc làm xứng đáng, được học hành…), đồng thời xây dựng một nền văn minh thấm đẫm tình huynh đệ, hướng đến sự hiểu biết sâu xa về chân lý, tình yêu và công lý cho mọi người”.

“Do đó, chủ đề mang tính dự báo được chính Đức Thánh Cha chọn đã đi theo đường lối “sư phạm về hoà bình” được Đức Gioan Phaolô II chỉ ra qua các năm: 1985 – Hoà bình và Giới trẻ cùng nhịp bước; năm 1979 – Để có hoà bình phải giáo dục về hoà bình; và năm 2004 – Một cam kết dấn thân luôn mang tính thời sự: Giáo dục về Hoà bình.

Người trẻ phải là những người kiến tạo công lý và hoà bình trong một thế giới phức tạp và toàn cầu hoá. Do đó, cần phải thiết lập một “liên minh sư phạm” mới cho những người có trách nhiệm trong việc giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ. Chủ đề này cho thấy một lĩnh vực quan trọng trong giáo huấn của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI qua các Thông điệp về Ngày Hoà bình Thế giới:

Thông điệp đầu tiên Đức Thánh Cha đề cập đến yêu cầu về sự thật trong kiến tạo hoà bình: “Hoà bình trong sự thật” (2006).

Tiếp đến là những suy tư về phẩm giá con người: “Nhân vị, trái tim của hoà bình” (2007).

Sau đó về gia đình nhân loại: “Gia đình nhân loại, cộng đồng hoà bình” (2008).

Tiếp đến về tình trạng nghèo đói: “Chống đói nghèo, xây hoà bình” (2009).

Năm sau, suy tư về việc bảo vệ công trình được Chúa dựng nên: “Muốn xây dựng hoà bình, phải bảo vệ việc tạo dựng” (2010).

Và gần đây, về tự do tôn giáo: “Tự do tôn giáo, con đường dẫn đến hoà bình” (2011).

Còn Ngày Hoà bình Thế giới lần thứ 45 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ đặc biệt nói về người trẻ: “Giáo dục Giới trẻ về Công lý và Hoà bình” (2012).

(Theo VIS)