Ý thức nào để bảo vệ môi trường chúng ta đang sống và bầu khí chúng ta đang hít thở?

Mời bạn cùng chúng tôi viết lên những tâm tình cổ võ cho ý thức bảo vệ môi trường mà chúng ta cùng đang sống và cùng hít thở.

Bạn thân mến!

Một ngày bạn thải ra bao nhiêu rác rưởi cá nhân và sinh họat? Những gì bạn đang dùng có tính cách bảo vệ hay đang tiềm ẩn tàn phá môi trường mình đang sống? Bạn có ý thức về môi trường mình đang sống là trong lành hay đang ô nhiễm hay không? Một con chuột chết, vì vô ý thức của con người, bị ném ra lòng đường để bao người cùng thưởng thức “hương vị” của nó đến những chất thải công nghiệp làm bầu khí và dòng sông trở nên ô nhiễm.  Mời bạn cùng chúng tôi viết lên những tâm tình cổ võ cho ý thức bảo vệ môi trường mà chúng ta cùng đang sống và cùng hít thở.

 

 

 

Thư từ cho ban biên tập xin gởi về: [email protected]

Xin chân thành cám ơn quý vị!

Lm. Phêrô Nguyễn Quốc Hoàng, O.Carm.