Bài 2: Những điểm suy gẫm về bác ái

Bài 2

 

NHỮNG ĐIỂM SUY NGẪM VỀ BÁC ÁI

                             UBBAXH-Caritas Việt Nam

 

·        Thiên Chúa là tình yêu cao cả, là bác ái: ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy (Thánh Kinh, 1 Ga 4,16).

·        Chúng ta hãy yêu thương nhau vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa (Thánh Kinh, 1 Ga 4,7).

·        Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa vì Thiên Chúa là tình yêu (Thánh Kinh, 1 Ga 4,8).

·        Ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy (Thánh Kinh, 1 Ga 4,20).

·        Chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm (Thánh Kinh, 1 Ga 3,18).

·        Đây là điều răn của Thầy:Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy (Đức Giêsu, Ga 15,12-14).

·        Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một để ai tin vào Con của Ngài thì không phải chết, nhưng được sống muôn đời (Thánh Kinh, Ga 3,16).

·        Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? (Thánh Kinh, Rm 8,35).

·        Tôi tin chắc rằng: cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loài thụ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa, thể hiện nơi Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta (Thánh Kinh, Rm 8,38).

·        Yêu thương là chu toàn Lề luật (Thánh Kinh, Rm 8,8.10).

·        Bác ái thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác nhưng vui khi thấy điều chân thật (Thánh Kinh, 1 Cr 13,4-5).

·        Bác ái tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả (Thánh Kinh, 1 Cr 13,7).

·        Hiện nay, tin tưởng, hy vọng, bác ái cả ba đều tồn tại nhưng cao trọng hơn cả là bác ái (Thánh Kinh, 1 Cr 13,13).

·        Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta (Thánh Kinh, Rm 5,5).

·        Đức Giêsu dạy cho chúng ta biết rằng: luật căn bản để kiện toàn con người và do đó để cải tạo thế giới là điều răn mới về tình yêu. Vì vậy, đối với những ai tin vào tình yêu Thiên Chúa, Ngài cho họ xác tín rằng: con đường tình yêu mở rộng cho tất cả mọi người… Ngài cũng nhắc nhở cho biết tình bác ái ấy không chỉ được thực hiện trong những việc vĩ đại, nhưng trước hết trong những hoàn cảnh thông thường của cuộc sống (CĐ. Vatican II, Hiến chế Gaudium et Spes, số 38).

·        Thiên bất dung gian (Tục ngữ Việt Nam).

·        Trời cao có mắt (Tục ngữ Việt Nam).

·        Lạy trời mưa xuống

lấy nước tôi uống

lấy ruộng tôi cày

lấy đầy bát cơm

lấy rơm đun bếp. (Đồng dao Việt Nam)

·        Yêu nhau không phải là nhìn nhau nhưng là cùng nhìn về một hướng (Ginger Rogers)

·        Yêu nhau cởi áo cho nhau

Về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay! (Ca dao Việt Nam)

·        Ai hãy làm thinh, chớ nói nhiều

Để nghe tiếng nước dưới hồ reo,

Để nghe tơ liễu run trong gió

Và để nghe Trời giải nghĩa yêu. (Hàn Mạc Tử)

·        Thiện căn ở tại lòng ta

Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.  (Nguyễn Du, Kiều)

·        Tình yêu xoá bỏ khoảng cách và cho phép các con tim hoà nhập vào nhau (F. Guillemin).

·        Trí tuệ được giàu lên nhờ cái nó nhận vào

Con tim được giàu lên nhờ cái nó cho đi (Victor Hugo).

·        Trong đại dương tình yêu Thiên Chúa, mỗi người múc lấy tuỳ theo dung tích bình chứa họ mang đến qua con tim của mình (T. Gioan Thánh Giá).

·        Trái tim con người như một chiếc cối xay:

Để lúa vào đó bạn sẽ có bột, đổ đá vào đó bạn sẽ được cát sạn (F. Sheen).

·        Người ta chỉ cởi mở được con tim người khác khi mở con tim mình ra (Pasquier-Quesnel).

·        Chỉ có kẻ yêu tâm hồn bạn mới là người duy nhất yêu bạn thật lòng (Platon).

·        Chỉ có những tâm hồn biết từ bỏ mới biết yêu đích thực (Jean Vincent).

·        Tình yêu là kỳ vọng thâm sâu nhất của ta. Nhưng cần phải đào khá sâu vào hồn ta, mới khả dĩ nảy sinh nơi ta một tình yêu không làm ý chí ta phải xấu hổ (L. Lavelle).

·        Bao người còn đang xấu là vì cho đến nay họ chưa được yêu đủ (Đức Piô XII).

·        Tình yêu chân chính không bị tiêu hao. Càng cho đi nó càng còn lại.

Cũng như bạn đi múc nước ở suối nguồn đích thực, thì càng múc nước càng tuôn trào ( Saint Exupéry).

·        Trong một thế giới dựa trên sức mạnh độc đoán và bạo lực, các bạn có nhiệm vụ đi theo con đường tình yêu. Có thể các bạn sẽ khám phá ra rằng tình yêu không võ khí là sức mạnh lớn nhất của thế giới (Mục sư M.L.King).