Thông báo

Thư mời và chương trình tọa đàm Công lý và Hoà bình theo Giáo Huấn Xã Hội Công Giáo

Kính gửi: Đức Hồng y, Quý Đức cha trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, Quý Bề trên, các dòng tu nam nữ ở Việt Nam, Trọng kính Đức Hồng y và Quý Đức cha Quý Bề trên và Quý vị kính mến, Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN) trong kỳ họp tháng 10-2010, tại TP.HCM, đã quyết định thành lập Uỷ ban Công lý và Hoà bình (UBCLHB) để cổ vũ công lý và hoà bình trên đất nước Việt Nam theo đường hướng của Tin Mừng và giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo.