Tản mạn – Thư giãn

Trơ lòng

Chị nói chục năm gần đây, dân miền Tây dù vô tư mấy cũng nhận ra triệu chứng của cơn bịnh ngặt. Những mùa lũ thất bát, những mương vườn tháng Ba lấm mặn, những liếp cây ăn trái đồng loạt đổ lá.